Anmeldelse af sygefravær

Du skal som arbejdsgiver, anmelde en medarbejders sygefravær til kommunen via NemRefusion – brug linket nedenfor. Det er vigtigt, at du overholder fristerne for at anmeldelse af sygefravær, da det ellers kan få betydning for udbetaling af sygedagpenge/sygedagpengerefusion.

Normalt skal du, som arbejdsgiver, udbetale løn eller sygedagpenge i de første 30 kalenderdage af lønmodtagerens sygeperiode. Du kan herefter få udbetalt refusion, hvis du udbetaler løn under sygefraværet, og hvis lønmodtageren opfylder betingelserne for sygedagpenge.

Frister

Hvis du som arbejdsgiver betaler løn under sygefraværet, skal du anmelde fraværet senest 5 uger efter første fraværsdag.

Hvis du som arbejdsgiver ikke betaler løn under sygefraværet, skal du melde fraværet senest en uge efter første fraværsdag, dette gøres i NemRefusion - brug linket nedenfor.

Vær også opmærksom på at du senest kan søge sygedagpengerefusion tre måneder efter lønudbetalingen.

Vi anbefaler, at du orienterer din medarbejder om, at han/hun automatisk vil modtage et underretningsbrev i sin digitale postkasse, og at det er vigtigt, at han/hun følger vejledningen om udfyldelse af ansøgning om sygedagpenge og/eller oplysningsskema via Mit Sygefravær.

For at indberette digitalt skal virksomheden bruge en digital medarbejdersignatur. Den kan bestilles på NemID.dk.

Refusion af barselsdagpenge

Arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser skal anmelde barselsfravær og søge om refusion hos Udbetaling Danmark på virk.dk.

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.