Løntilskud

Løntilskudsordningen giver mulighed for, at virksomheder kan ansætte en ny medarbej­der med reduceret lønudgift for en periode. Det giver god tid til oplæring og til at få et solidt indtryk af såvel faglige som personlige kompetencer.

Ansættelse af ledige i job med løntilskud kan også give ekstra ressourcer til at afprøve eller udvikle nye forretningsområder, som det ellers kan være svært at få tid og overskud til. Det er målet, at medarbejderen får opkvalificeret sine kompetencer og efter løntilskudsperioden enten bliver ansat på ordinære vilkår.

Generel information om løntilskud

For jobansø­gere giver ordningen mulighed for at genopfri­ske faglige kvalifikationer, anvende nyerhvervede kompetencer eller blot vænne sig til at være på en arbejdsplads. Der er også mulighed for at blive optrænet til et helt nyt arbejdsområde.

For virksomheder betyder løntilskudsordnin­gen, at det er muligt at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med tilskud.

Løn og tilskud 

Ved privat ansættelse udbetaler virksomheden som hovedregel minimum overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde. Virksomheden modtager herefter et løntilskud. For offentlige virksomheder gælder andre satser.

Kontakt virksomhedskonsulenterne i Jobcenteret på mail: virksomhedskonsulenter@egekom.dk, og hør mere om mulighederne for at ansætte en ny medarbejder med løntilskud.

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.