Virksomhedspraktik er et kortere forløb uden lønudgift for virksomheden. Virksomhedspraktikken afdækker og optræner den lediges faglige, sociale og/eller sproglige kompetencer, og er en god en god måde at blive opkvalificeret på.

Som virksomhed får du mulighed for at afdække og vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job efter virksomhedspraktikken. Et praktikforløb giver ligeledes mulighed for at opkvalificere og træne borgeren i bestemte opgaver, så vedkommende kan blive klar til ansættelse i en bestemt stilling.
Virksomhedspraktikker varer som regel i op til fire uger. For nogle grupper kan virksomhedspraktikken forlænges yderligere.

Inden praktikperioden afsluttes, er det en god ide at give praktikanten en tilbagemelding på mulighederne for ansættelse, uddannelse eller andet, der kan hjælpe vedkommende videre i arbejdslivet.

Kontakt virksomhedskonsulenterne i Jobcenteret på mail: virksomhedskonsulenter@egekom.dk om mulighederne for at få en ledig i praktikforløb. Vi har allerede kontakt med kandidater indenfor flere områder.

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.