Hvis du ønsker at ombygge eller renovere en enkelt erhvervsenhed på under 150 m², og ombygningen ikke medfører ændringer i de bærende konstruktioner eller flugtvejsforhold og etagearealet ikke udvides, kan du igangsætte renoveringen eller ombygningen uden at søge om tilladelse.

Husk der kan være særlige regler i lokalplan, kommuneplan eller tinglysning, som byggeriet skal overholde.

Skal du ombygge i en erhvervsenhed på over 150 m² kræver det altid byggetilladelse. Du kan læse mere under Tilbygninger.

Der er også undtagelser fra krav om byggetilladelse ved enkeltstående ombygninger i traditionel kontorbyggeri og ombygning af en enkelt boligenhed i en etageejendom. Du kan læse mere i Bygningsreglementet kapitel 1 om, hvilke arbejder der kan opføres uden tilladelse eller anmeldelse.

Kontakt

Byggesag

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: byggesag@egekom.dk
Tlf.: 7259 7260

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12