En virksomhed kan kun blive fritaget, hvis det ikke er muligt at få etableret en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s (0,5 Mbit/s) via fastnet eller trådløst for max. 3.000 kr. på virksomhedens hjemstedsadresse. Det vurderes, at mindre end 1000 virksomheder på landsplan opfylder dette krav, og disse vil typisk ligge i landområder.

Som udgangspunkt vil ingen virksomheder i Egedal Kommune kunne fritages for Digital Post.

Hvis virksomheden alligevel ønsker at anmode om fritagelse, er det vigtigt at virksomhederne først læser vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post.

Virksomheder kan anmode om fritagelse i den kommune hvor virksomheden har adresse. Selve anmodningen skal ske ved personligt fremmøde i Borgerservicecentret. Du finder Borgerservices kontaktinformation og åbningstider her.

Det er altså ikke muligt at sende en ansøgning til kommunen.

Anmodning kan kun ske via en tegningsberettiget for virksomheden eller en fuldmagtshaver udpeget af en tegningsberettiget. For at anmodningen kan behandles, skal du printe og udfylde Anmodning om fritagelse fra Digital Post for virksomheder.

Bemærk at hvis anmodningen sker via en fuldmagtshaver, skal en tegningsberettiget for virksomheden udfylde dele af blanketten til anmodning om fritagelse, før det personlige fremmøde.