Samarbejde gennem netværk og erhvervsarrangementer

Egedal Kommune vil bidrage til at skabe tættere samarbejde mellem de etablerede netværk og hjælpe i etableringen af nye, da øget samarbejde skaber øget vækst. 
Derfor afholder Egedal Kommune en række arrangementer, hvor formålet er at understøtte det lokale erhvervsliv gennem viden og netværk. Dette sker i tæt samarbejde med Egedal Erhverv.

Egedal Erhverv

Egedal Erhverv er en privat forening, hvis formål er at at skabe de optimale rammer og udviklingsmuligheder for virksomheder i Egedal – og dermed flere arbejdspladser i kommunen. Egedal Erhverv holder løbende dialogmøder med kommunens erhvervsteam, hvor erhvervslivets behov og udfordringer er på dagsordenen.

Egedal Erhvervsnetværk

Egedal Erhvervsnetværk er et netværk for alle Egedals lokale virksomheder, og mødes en gang om måneden. Følg netværkets Facebook side her.