Kildedal udgør sammen med Kong Svends Park, Flyvestation Værløse og de nærliggende erhvervsarealer i Ballerup Kommune ét stort sammenhængende regionalt udviklingsområde kaldet Måløv Knudepunkt, med en central beliggenhed i forhold til den kollektive transport og det overordnede vejnet. 

Området ligger vest for Knardrupvej og nord for Frederikssundsvej og med kun 1 kilometer til Kildedal station.

Området er udlagt til rekreativt formål med mulighed for at etablere er ferie- og oplevelsesområde, hvor der kan etableres fritidsboliger, sportsfaciliteter og andre rekreative formål. Desuden er der mulighed for at opføre hotel- og konferencefaciliteter.

Lokalplan
For området gælder lokalplan 14. Det er en såkaldt rammelokalplan, der fastlægger de overordnede rammer for et kommende projekt. Før et projekt kan realiseres, skal der udarbejdes detaillokalplan for dette.

Det samlede areal i området er på ca. 90 hektar, 70 ha heraf er i byzone, mens det resterende areal fastholdes som naturområde i landzone.

Brug af naturen
Den kommende bebyggelse skal tilpasses naturen i området, så den vil indgå naturligt som en del af den rekreative oplevelse. Der planlægges også vej- og stiadgang til naturområdet på den tidligere Flyvestation Værløse.

Kontakt

Ejendomsjura

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: JuraEjendomogByg@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12