Værebro Erhvervsområde er placeret attraktivt ved Hovedvej 6 og Frederikssundsvej i aksen mellem Roskilde og Hillerød. 

Området er et traditionelt erhvervsområde, der primært huser små- og mellemstore virksomheder. I den inderste og ældste del er der stadigvæk mulighed for at etablere tungere industri. De omkringliggende arealer er udlagt til lettere erhverv.

Der er en god infrastruktur i området tæt på bus- og togforbindelser til hele regionen. Samtidig ligger området i umiddelbar nærhed af den kommende Frederikssundsmotorvej, der vil få en afkørselsrampe nær erhvervsområdet.

Udvidelse

Udvidelsen af erhvervsområdet udgør i alt ca. 96.000 m2. Heraf udlægges cirka 1/3 til grønt område. De nye arealer er i Lokalplan 24 udlagt til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed. Nye grunde skal minimum være på 3.000 m2.

Kontakt

Ejendomsjura

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: CEI-jura@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12