Egedal Kommunes udbud og indkøb følger den, til enhver tid, gældende lovgivning.

Udbudsloven

Udbudsloven omfatter de procedurer, der skal følges ved indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver over EU's tærskler. 

Derudover omfatter udbudsloven procedurer for indkøb af varer- og tjenesteydelser mellem 500.000 kr. og op til tærskelværdien.

Tilbudsloven

Tilbudsloven regulerer offentlige indkøb på bygge- og anlægsområdet, hvor kontraktværdien er under EU's tærskelværdi.

Efter tilbudsloven skal der afholdes licitation forud for indgåelse af kontrakter vedrørende bygge- og anlægsopgaver på en samlet værdi over 3 mio. kr. Opgaver i spændet fra 300.000 - 3 mio. kr. kan indgås på baggrund af underhåndsbud, som er en mindre formel udbudsform.

Kontakt

Administrativ Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: udbud@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14 
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12