Egedal Kommunes udbud og indkøb følger den, til enhver tid, gældende lovgivning. Her kan Kommunens udbuds- og indkøbspolitik ses. 

Udbudsloven

Udbudsloven omfatter de procedurer, der skal følges ved indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver over EU's tærskler, samt indkøb af vare- og tjenesteydelser under tærskelværdierne. 

Tilbudsloven

Tilbudsloven regulerer offentlige indkøb på bygge- og anlægsområdet, hvor kontraktværdien er under EU's tærskelværdi.

Efter tilbudsloven skal der afholdes licitation forud for indgåelse af kontrakter vedrørende bygge- og anlægsopgaver på en samlet værdi over 3 mio. kr. Opgaver i spændet fra 300.000 - 3 mio. kr. kan indgås på baggrund af underhåndsbud, som er en mindre formel udbudsform.

Kontakt

Administrativ Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: udbud@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000