Det er bl.a. opgavens karakter og anskaffelsens samlede økonomiske værdi som afgør, om et indkøb skal følge EU-udbudsreglerne, om det skal konkurrenceudsættes efter de nationale regler eller i overensstemmelse med Egedal Kommunes indkøbspolitik.

Kommunen lægger vægt på en række faktorer, når Kommunen køber ind. Kommunen stiller relevante krav til bl.a. kvalitet, pris, service, arbejdsforhold, miljø og klima. De gældende tærskelværdier kan findes på følgende link:

Tærskelværdier

Varer og tjenesteydelser

Overstiger anskaffelsen tærskelværdien er der tale om et EU-udbud, som tillige annonceres via Mercell.

Bygge- og anlægsopgaver

Bygge- og anlægsopgaver med en værdi mellem DKK 20.000 og 2.999.999 i kontraktperioden konkurrenceudsættes som udgangspunkt via kommunens leverandørlistesystem. 

Overstiger anskaffelsen DKK 3.000.000 i kontraktperioden gennemføres en licitation, hvor opgaven annonceres.

Overstiger anskaffelsen DKK 38.960.213 er der tale om et EU-udbud, der tillige annonceres.

Kontakt

Administrativ Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: udbud@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12