Offentliggørelsen af udbuddet afhænger af den konkrete situation.

I mange tilfælde foretages udbud på Kommunens vegne gennem de udbudspartnerskaber, som kommunen deltager i. Det er det enkelte partnerskab der vælger hvor og hvordan udbuddet gennemføres.

Udbud af varer- og tjenesteydelser vil ske gennem Mercell og de igangværende udbud kan ses og tilgås på dette link til mercell.dk.

Udbud af håndværker og rådgivningsopgaver sker på leverandørportalen Comdia. Her fremgå igangværende udbud. Alle der ønsker at byde på disse i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver på Kommunens bygninger, skal derfor registrere sig i Comdia.

 • Udbud af vinduespolering

  Egedal Kommune udbyder hermed opgaven med vinduespolering af ejendomme i Egedal Kommune. Udbuddet er opdelt i 4 selvstændige delaftaler for at imødekomme små og mellemstore virksomheder.

  Udbudsmaterialet kan ses på udbudsportalen Mercell, via dette link: https://permalink.mercell.com/181096908.aspx

  Tilbudsfrist er 27. september 2022, kl. 12.00.

 • Udbud af indsamling af genanvendelige affaldsfraktioner

  Udbudsmaterialet kan ses på udbudsportalen Mercell, via dette link: https://permalink.mercell.com/181779451.aspx

  Egedal Kommune udbyder hermed opgaven med indsamling og transport af de genanvendelige affaldsfraktioner, dvs.:

  • Plast/Mad og Drikkevarekartoner (MDK)
  • Papiraffald
  • Glas
  • Metal
  • Pap

  Kontraktstart er 1. januar 2023. Kontraktens længde er fastsat til 3 år, med mulighed for at forlænge i op til yderligere 12 måneder ved gensidig accept heraf fra begge parter.

  Der stilles krav om at tilbudsgivere skal køre CO2-neutralt i Egedal Kommune. Der henvises til det samlede udbudsmateriale for yderligere omkring opgaven.

   

  Følg eller forklar-princippet
  Det vurderes ikke, at det vil være proportionelt at stille krav om anvendelse af praktikanter i dette udbud.

  Dette da det følger af Vejledning om sociale klausuler i udbud, at kravet kun gælder uddannelser man kan finde via uddannelsesguiden (ug.dk). Ved en søgning derinde ses det, at hverken arbejdet som renovationsarbejder eller renovationschauffør er en uddannelse.

  Der findes dog vejtransport-uddannelsen.

  Men at stille et krav om, at 10 % af lønsummen skal gå til praktikanter indenfor vejtransport-uddannelsen, menes ikke at være proportionalt.

  Som følge af ovenstående stilles ikke kontraktkrav om anvendelse af praktikanter i kontrakten om indsamling af de genanvendelige affaldsfraktioner i Egedal Kommune.

Kontakt

Administrativ Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: udbud@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12