Offentliggørelsen af udbuddet afhænger af den konkrete situation.

I mange tilfælde foretages udbud på Kommunens vegne gennem de udbudspartnerskaber, som kommunen deltager i. Det er det enkelte partnerskab der vælger hvor og hvordan udbuddet gennemføres.

Derudover foretager Kommunen udbud på egne vegne.

Udbud af varer- og tjenesteydelser vil ske gennem Mercell og de igangværende udbud kan ses og tilgås på dette link til mercell.dk.

Udbud af håndværker og rådgivningsopgaver sker på leverandørportalen Comdia. Alle der ønsker at byde på disse i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver på Kommunens bygninger, skal derfor registrere sig i Comdia.

Igangværende udbud:

  • Vintertjenester

Egedal Kommune inviterer hermed interesserede virksomheder til at afgive tilbud på vintertjeneste. I kan læse tilbudsindhentningsmaterialet med bilag på Mercell, her: https://www.mercell.com/da-dk/udbud/156585945/tilbudsindhentning---vintertjeneste-i-egedal-kommune-udbud.aspx   

Hvis I har problemer med at tilgå materialet eller tekniske problemer med Mercell, kan I kontakte Mercell Support på 63 13 37 00.

Vær opmærksom på, at hvis I afgiver tilbud, skal I fremsende:

  • Udfyldt tilbudsskema, jf. bilag 1
  • Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der er maksimalt 12 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen
  • Kopi af igangværende erhvervsforsikring

Den forventede tidsfrist for tilbud er Mandag den 5. juli 2021, kl. 12.00. Øvrige tidsfrister herunder frist for fremsendelse af spørgsmål fremgår af Mercell. Vær opmærksom på at tidsfristerne kan blive ændret, så hold altid øje med de aktuelle frister i vores elektroniske indkøbssystem Mercell.

Markedsdialoger:

  • Indsamling af dagsrenovation, 2022

Egedal Kommune forventer at gennemføre et EU-udbud af indsamling af dagsrenovation i anden halvdel af 2021, med opstart af en ny kontrakt 1. august 2022. For at oparbejde markedskendskab og kunne udarbejde det bedst mulige udbudsmateriale, ønsker Egedal Kommune at indgå i en dialog med markedet.

Egedal Kommune opfordrer derfor interesserede virksomheder i at deltage i et dialogmøde.

Der henvises til invitationen, der er kan ses her: Invitation Til Markedsdialog, Indsamling Af Dagsrenovation, 2022 

Kontakt

Administrativ Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: udbud@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12