Egedal Kommune udbyder hermed opgaven med opførelse af et nyt parkeringshus i Egedal By i totalentreprise som begrænset udbud med forhandling i henhold til lov nr. 1564 af den 15. december 2015 (Udbudsloven).

Dvs. Egedal Kommune vil gennemføre en prækvalifikationsrunde, hvorefter op til 5 ansøgere vil få mulighed for at afgive tilbud. Efterfølgende vil der være mulighed for forhandling med de enkelte tilbudsgivere. Der henvises til udbudsmaterialet for yderligere oplysninger.

Her finder du udbudsmaterialet som er oploadet via Mercell.

Udvidet beskrivelse af opgaven

Projektet indeholder opførelse af et parkeringshus på op til 600 pladser. Etape 1 kommer til at indeholde ca. 280 parkeringspladser. Heraf bliver Egedal Kommune bygherre for de 160 pladser og bygherren til de resterende ca. 120 pladser bliver en privat bygherre, der er projektudvikler. Det forventes, at der etableres et splitlevel-parkeringshus med ca. 40 parkeringspladser på hvert level.

Det bør bemærkes, at Egedal Kommune opnår ejerskab af parkeringshuset, selvom Egedal Kommune kun vil være økonomisk ansvarlig for opførslen af de første 160 pladser, som del af etape 1.

Ved beregningen af kontraktværdien af den udbudte totalentreprise, er der er taget udgangspunkt i et færdigt parkeringshus på 600 pladser. Kontraktværdien er derfor vurderet over EU's tærskelværdi for EU-udbud af bygge og anlægsarbejder, selvom Egedal Kommunes andel af den samlede betaling ikke i sig selv overstiger tærskelværdien.

Den efterfølgende udvidelse af parkeringshuset vil ske på baggrund af kontrakter indgået med private bygherrer, der har købt en nærliggende grund i Egedal By, Stationsområdet. Hvis en køber af en nærliggende grund ønsker at afløfte lokalplanens krav om parkeringspladser ved at købe parkeringspladser i parkeringshuset, vil disse skulle opføres i parkeringshuset på parcel A23. Som del af udbudsmaterialet er vedlagt et udkast til den totalentrepriseaftale, som totalentreprenøren vil skulle indgå med den private bygherre.

Bemærk, at Egedal Kommune forventer, at der som led i forhandlingerne vil være forhandlinger om krav og forpligtelser i forbindelse med fremtidige udvidelser af parkeringshuset, herunder i hvilket omfang og hvilken periode totalentreprenøren forpligter sig til at opføre udvidelserne af parkeringshuset.

Procedure

Kommunen har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Her finder du udbudsmaterialet som er oploadet via Mercell.

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.

Kontakt

Administrativ Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: udbud@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14 
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12