Smørum Idrætscenter ligger lige i centrum af Smørum; tæt på indkøbscenter, bibliotek, kulturhus, fritidsklub og omgivet af boligområder og skoler. Der er aktivitet i og omkring idrætscenteret hele dagen, aftenen og i weekenden: I selve idrætscentret er der fitnesscenter, 3 sportshaller, foreningslokaler. Og lige udenfor døren er der fodboldanlæg med både græsbaner, kunstgræsbane og opvisningsbane. Til centeret hører også en motionsø, petanque, krolf, 6 tennisbaner og et skydeanlæg.

Cafeen i Smørum Idrætscenter har med andre ord potentiale til at blive det naturlige samlingspunkt for det lokale idrætsliv og fællesskab i byen.

Et smørhul med mange muligheder

Den primære opgave som forpagter er at servicere alle centerets daglige brugere, hvilket også indebærer at servicere ved kommunens mødeaktivitet i foreningslokaler og haller. Derudover er der mulighed for at lave mad ”ud af huset” og til private arrangementer i foreningslokalerne (i disse tilfælde betaler cafeen leje af lokalerne). Denne aktivitet må dog aldrig ske på bekostning af serviceniveauet for hallens brugere.

 • Øvrige opgaver er servering og salg ved de mange stævner og turneringer, fester og udstillingsarrangementer Smørum Idrætscenter. Samt afholdelse af arrangementer og selskaber i foreningslokalerne og møde- og kursusaktiviteter i både dag- og aftentimerne.

Det skal være nemt og lækkert at træffe sunde valg

Du skal som forpagter af cafeen gøre det nemt for dine kunder at træffe sunde valg ved at tilbyde et stort udbud af frisk frugt og grønt, heriblandt smoothies, og et bredt udvalg af sunde og frisksmurte sandwich og salater. Derudover skal alt brød (inkl. brød til franske hotdog, burgere, toast og lignende) så vidt muligt være groft/fuldkorn og gerne hjemmebagt. Det er et ønske, at der også tilbydes en dagens ret med vægt på det sunde, grønne og hjemmelavede.

Du må ikke tilbyde friturestegte retter til cafeens gæster. Disse skal laves i ovn i stedet. Du bestemmer dog selv om du vil tilbyde retter med friture til salg ud af huset. Derudover må du kun tilbyde et begrænset udvalg af slik (ingen popcorn og tyggegummi), og det må ikke være det primære blikfang i cafeen.

Ønsker til dig som forpagter

 • dokumenteret erfaring indenfor køkkendrift
 • serviceminded og imødekommende
 • god til at samarbejde med foreninger og brugere af Smørum Idrætscenter
 • Indstillet på fleksible arbejdstider og travle sæsonperioder. Cafeen kan, hvor det giver mening i forhold til brugerne af idrætscenteret, holde lukket, f.eks. i efterår- og vinterferien.
 • udviklingsorienteret og idérig i forhold til den daglige betjening af brugerne i Smørum Idrætscenter
 • aktiv medspiller i arbejdet med at tiltrække stævner, turneringer og arrangementer til Smørum

Rammer for forpagtningsaftale

Der er følgende rammer for aftalegrundlaget i den forpagtningskontrakt, som forhandles mellem forpagter og Egedal Kommune, som ejer Smørum Idrætscenter.

 • Forpagtningen dækker produktionskøkken og salgsområde med skranke til betjening.
 • Forpagter vil have adgang til, efter aftale, at benytte caféområde og 4 mødelokaler i forbindelse med hallerne.
 • Forpagter betaler en månedlig forpagtningsafgift på minimum 9000 kr., som også dækker udgifter til renovation, vand og varme. Forpagter betaler herudover selv for cafeens elforbrug.
 • Forpagter stiller sikkerhed på tre måneders forpagtningsafgift.
 • Aftalen ønskes indgået som en 4-årig aftale med start pr. 1. august 2020 og med mulighed for forlængelse i yderligere et år.
 • Forpagter deltager i cafeudvalg.
 • Forpagter indgår en samarbejdsaftale og har mulighed for leveranceaftale med Egedal Idrætsfællesskab.
 • Forpagter skal kunne opnå en alkoholbevilling.

Udkast til forpagtningsaftale med bilag, hvori de konkrete rammer beskrives kan tilgås her:

Forpagtningsaftale

Bilag 3 - Tegningsoversigt

Bilag 4 - Inventarliste

Bilag 5 - Retningslinjer for cafeprofil og sortiment

Bilag 6 - Arbejdsklausul

Er du interesseret? Så send din ansøgning, hvor du svarer på følgende:

 

 1. Kontaktoplysninger

Navn, telefonnummer, e-mail, eventuelt CVR-nummer og navn på virksomhed.

 1. Beskrivelse af cafékoncept

Et konceptoplæg for cafeen på maksimalt 3 A4-sider, der tager udgangspunkt i ”Sund mad koncept” for Egedal Kommune (se bilag 5).

 1. Menukort med prisniveau:

Forslag til dagens ret og mødeforplejning med indikation af prisniveau. Dette kan med fordel indgå i konceptoplægget.

 1. Forpagtningsafgift:

Bud på månedlig forpagtningsafgift (minimum 9.000,00 kr. pr. måned). Det vægtes positivt, jo højere månedlig forpagtningsafgift, der tilbydes.

 1. Faglig og økonomisk formåen

5.1 Vedhæft CV med beskrivelse af erfaring med café/restaurationsdrift.

5.2 Vedhæft referenceoversigt med både nuværende og hidtidige caféer, restaurationer, spisesteder m.m., som du har været involveret i. Oversigten skal indeholde maksimalt 3 referencer og minimum 1 reference.
Oversigten skal for hver reference indeholde oplysninger om:

- Økonomisk resultat, herunder bruttoomsætning, overskudsgrad.

- Navn, telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson, som skal være tilgængelig.

5.3 Vedlæg dokumentation for økonomisk formåen i form af kopi af seneste regnskab samt en redegørelse for udviklingen i din økonomiske situation efter seneste regnskab. Har du ikke et regnskab, skal du indsende anden relevant og tilstrækkelig dokumentation for din økonomiske situation. Generelle udtalelser fra din bank om et kundeforhold eller lignende kan kun bruges som dokumentation, hvis du samtidig giver konkrete oplysninger om din økonomiske situation.

Skal du ikke drive cafeen personligt, skal du vedlægge CV og referenceoversigt for den påtænkte daglige leder. Du skal desuden kunne fremlægge nødvendig dokumentation for offentlige tilladelser og bevillinger, som er nødvendige for at drive café.

I forhold til punkt 5 vægtes det positivt, at ansøgningen indeholder alle de ønskede oplysninger, samt at ansøger i forhold til punkt 5.1, 5.2 og 5.3 tydeligt og detaljeret beskriver relevant og succesfuld erfaring med drift af restauration.

Ansøgningsfrist og forventet overtagelse

Egedal Kommune foretager en helheds-vurdering af ansøgningerne, når ansøgningsfristen udløber den 22. maj 2020. Relevante ansøgere vil blive indkaldt til en uddybende samtale (eventuelt via fjern-adgang), og herefter vil kommunen tildele forpagtningen til den ansøger, der vurderes bedst egnet til at varetage opgaven. Forventet overtagelse af forpagtningen er så snart det er muligt efter den 1. august 2020.

Har du spørgsmål, så kontakt Sonya Pratt på telefon: 7259 7822. Du har også mulighed for at besigtige caféen og resten af idrætsanlægget efter nærmere aftale.

Send din ansøgning til mail: Sonya.Pratt@egekom.dk


Frist for ansøgning er den 22. Maj 2020.

Del: