Erhvervsaffald

Al information om affald er samlet på egedalsorterer.dk

Miljøvurdering (VVM)

Før vi som kommune give tilladelse til et projekt eller en plan, der kan påvirke miljøet væsentligt, skal vi som udgangspunkt gennemføre en miljøvurde…

VVM Klimatilpasning af Stenløse by

Stenløse by har udfordringer med at håndtere store regnskyl, og der har blandt andet været to større oversvømmelser i løbet af de sidste 20 år

Midlertidige aktiviteter

Skal du udføre aktiviteter, der støver, støjer eller frembringer vibrationer, skal du anmelde aktiviteten til kommunen senest 14 dage før du starter a…

Miljøgodkendelse

Vil du opstarte virksomhed eller etablere et anlæg på din virksomhed, kan det kræve miljøgodkendelse. Godkendelsen skal haves, før du anlægger og idri…

Miljøtilsyn

Kommunen udarbejder en miljøtilsynsplan for tilsyn med virksomheder og husdyrsbrug og fremsender årligt tilsynsberetning til Miljøstyrelsen.

Spildevandstilladelse

Tilslutning af industrispildevand til offentlig kloak i Egedal Kommune.

Kontakt

Affald

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: affald@egekom.dk
Tlf.: 7259 7664

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12