Landbrug og dyrehold i Egedal Kommune

Skal du etablere et nyt dyrehold, eller vil du ændre i dit eksisterende dyrehold, kan du på disse sider finde oplysninger om hvordan du anmelder dit d…

Erhvervsaffald

Al information om affald er samlet på egedalsorterer.dk

Miljøvurdering (VVM)

Før vi som kommune giver tilladelse til et projekt eller en plan, der kan påvirke miljøet væsentligt, skal vi som udgangspunkt gennemføre en miljøvurd…

VVM Klimatilpasning af Stenløse by

Stenløse by har udfordringer med at håndtere store regnskyl, og der har blandt andet været to større oversvømmelser i løbet af de sidste 20 år

Midlertidige aktiviteter

Skal du udføre aktiviteter, der støver, støjer eller frembringer vibrationer, skal du anmelde aktiviteten til kommunen senest 14 dage, før du starter…

Miljøgodkendelse og anmeldepligtige virksomheder

Vil du opstarte virksomhed eller etablere et anlæg på din virksomhed, kan det kræve miljøgodkendelse. Godkendelsen skal haves, før du anlægger og idri…

Miljøtilsyn

Kommunen udarbejder en miljøtilsynsplan for tilsyn med virksomheder og husdyrsbrug og fremsender årligt tilsynsberetning til Miljøstyrelsen.

Spildevandstilladelse

Tilslutning af industrispildevand til offentlig kloak i Egedal Kommune.

Bæredygtig Bundlinje 2.0 V2 Med Alle Logoer V2 Page 001

Bæredygtig Bundlinje 2.0

Få støtte til at gøre din virksomhed grønnere og mere cirkulær. Bæredygtig Bundlinje 2.0 hjælper dig med at udvikle din forretningsmodel med grønne ti…

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: affald@egekom.dk
Tlf.: 7259 7664

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12