Hvis du midlertidigt vil foretage aktiviteter, der støver, støjer eller frembringer vibrationer, skal du anmelde aktiviteten til kommunen senest 14 dage før aktiviteten påbegyndes. Aktiviteter, der skal anmeldes er:

  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Nedrivningsaktiviteter
  • Bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner
  • Overfladebehandling af andre større fritstående konstruktioner

Du skal anmelde din aktivitet via selvbetjeningsløsningen i øverst på siden.

Ovenstående aktiviteter er nævnt i bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter, og kommunen kan regulere de miljømæssige forhold ved at fastsætte vilkår for aktiviteten eller nedlægge forbud imod den.

CTM

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12