Mindre dyrehold i byerne

I byerne kan du holde op til fire voksne hunde med hvalpe under 18 uger, høns, men ikke heste, får, grise o.l.

Svine-, kvæg-, får-, gede- og hestehold er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder eller områder, der er lokalplanlagt til boligformål.

Hønsehold

Holder du, eller overvejer du at holde fjerkræ og fugle i byzone- og sommerhusområder eller områder, der er lokalplanlagt til boligformål, er der nogle forhold, du som ejer skal være opmærksom på. Læs nærmere om dette i Egedal Kommunes regulativ for fjerkræ- og fuglehold i Egedal Kommune lige her.

Hvis du oplever støj- eller lugtgener i forbindelse med hønsehold i byzonen, kan du udfylde dette klageskema og indsende det til: landbrug@egekom.dk 

Mindre dyrehold i landzone

Du må holde dyr i landzonen, og du behøver ikke at anmelde det til kommunen før etablering, hvis du har så få dyr, at det ikke betragtes som erhvervsmæssigt. Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er på højst:

  • 2 køer med tilhørende kalve eller 4 stykker andet kvæg
  • 4 heste med tilhørende føl*
  • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg.)
  • Opfedning af op til 15 producerede slagtesvin (per år)
  • 10 får med lam
  • 10 geder med kid
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
  • 30 stk. høns

Hvis du har forskellige dyr eller andre dyr end de ovenfor nævnte, er det kommunen, der afgør, om dyreholdet er erhvervsmæssigt eller ikke erhvervsmæssigt.

Det lille dyrehold reguleres i henhold til kapitel 4 i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

 

Byggetilladelse i forbindelse med det lille dyrehold

Hvis der skal bygges i forbindelse med dyreholdet, kræver det normalt en byggeanmeldelse/-tilladelse. 

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: