Efter hvert fysisk miljøtilsyn på tilsynspligtige virksomheder udarbejder kommunen en tilsynsrapport, som sendes til virksomheden. Af rapporten skal det bl.a. fremgå, om der er konstateret jordforurening, og om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser.

Kommunen er ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen forpligtet til at offentliggøre fastlagte dele af tilsynsrapporterne på kommunens hjemmeside, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Miljøtilsynsrapporter - virksomheder

Miljøtilsynsrapporter for miljøtilsyn fra 1. maj 2016 og fremefter kan findes på Miljøstyrelsens Digitale MiljøAdministration. Miljøtilsynsrapporter for de miljøtilsyn som kommunen har gennemført fra 7. juli 2015 til 30. april 2016 kan ses nedenfor:

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12