I en miljøvurdering eller en VVM undersøger vi, hvordan projektet eller planen kan påvirke miljøet og hvilke tiltag, der skal indarbejdes for at tage tilstrækkeligt hensyn til miljøet.

Udover risikoen for forurening indgår blandt andet emner som natur, landskab, kulturarv, klima, risiko og sundhed i miljøvurderingen.

En miljøvurdering er en længere og tidskrævende proces med en indledende vurdering, afgrænsning, undersøgelser, høring og rapport, men det kan være et krav, for at et projekt kan gennemføres.

Kræver mit projekt eller min plan en miljøvurdering?

Det er Miljøvurderingsloven der angiver kriterierne for, hvilke projekter, planer og programmer, der skal miljøvurderes for at kunne blive godkendt.

Det fremgår af Miljøvurderingslovens bilag 1 eller bilag 2, om et projekt er omfattet af Miljøvurderingsloven. Projektet skal indebære fysiske tiltag som anlægsarbejder, installationer, nedrivninger m.m., der er et indgreb i det naturlige miljø eller landskab.

Et bilag 1-projekt kræver altid en miljøvurdering. I et bilag 2-projekt kan du som bygherre anmode om en miljøvurdering eller en screening, hvor vi afgør om projektet skal miljøvurderes.

En plan eller et program skal miljøvurderes, hvis de er udarbejdet eller vedtaget af en myndighed og opfylder et af tre kriterier i Miljøvurderingsloven.

Hvordan ansøger jeg?

Ved miljøvurdering af konkrete projekter (VVM) skal du sende et færdigt udfyldt ansøgningsskema til miljovurdering@egekom.dk. Du finder ansøgningsskemaet som bilag til Miljøvurderingsbekendtgørelsen, som du kan finde på retsinformation.dk.

Hvis dit projekt er omfattet af både bilag 2 i Miljøvurderingsloven og bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen, skal du ansøge igennem bygogmiljoe.dk

Ved miljøvurdering af planer/programmer skal du henvende dig skriftligt til miljovurdering@egekom.dk.

Hvis du er i tvivl, om hvorvidt dit projekt kræver en miljøvurdering og hvordan du søger, er du meget velkommen til at kontakte Klima, Natur og Miljø på miljovurdering@egekom.dk.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12