Stenløse by har udfordringer med at håndtere store regnskyl, og der har blandt andet været to større oversvømmelser i løbet af de sidste 20 år. Vand- og spildevandsselskabet Novafos har ansvaret for at håndtere regnvandet i byen og ønsker at løse udfordringerne.

Novafos har ansøgt kommunen om at gennemføre en miljøvurdering (VVM) af projektet, som vi udfører i løbet af 2019-2020. Du kan følge med her på siden, hvor du løbende kan blive opdateret på miljøvurderingen og læse, hvornår der er offentlige høringer. Dokumenter vil blive lagt nedenfor. 

Du kan finde kommunens side for projektet her, og Novafos' egen hjemmeside for projektet her.

Du kan tilgå miljøvurderingssagens akter på Filarkiv.dk under adressen Damgårdsvej 11, Stenløse. Sagen bliver opdateret med jævne mellemrum. 

Vejledende tidsplan for miljøvurderingen

Vi forventer, at processen fra de indledende vurderinger til den endelige beslutning er afsluttet inden udgangen af 2021. Undervejs i processen har alle borgere mulighed for at få indflydelse på miljøvurderingen.

Afgrænsning: januar - april 2019

Læs afgrænsningen her.
I januar-april foretog vi en afgrænsning af, hvilke væsentlige påvirkninger og rimelige alternative løsninger Novafos skal redegøre for i deres miljøvurderingsrapport. Afgrænsningen er foretaget på baggrund af vores fagfolks vurderinger samt bemærkninger fra offentligheden og de berørte myndigheder. Du kan finde udtalelsen, høringssvarene og en opsummering af deres hovedpunkter nederst på siden.

Vi afholdt den offentlige høring i perioden den 11.-25. marts, der blev sat i gang med et velmødt borgermøde. Foruden de mange bemærkninger fra borgermødet har i alt 31 privatpersoner, foreninger mv. sendt os et høringssvar. Vi har sendt en samlet opsummering af hovedpunkterne i høringssvarene samt selve høringssvarene til Novafos.

Undersøgelse: april 2019 - september 2020

Læs miljøkonsekvensrapporten her.
Novafos har siden april 2019 sammen med rådgiveren Niras A/S udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Rapporten tager udgangspunkt i kommunens afgrænsning af miljøvurderingen og indeholder bl.a. et ikke-teknisk resumé af rapporten og tiltag for at undgå/minimere de væsentlige miljøpåvirkninger. Kravene til rapporten fremgår af miljøvurderingslovens § 20. Som følge af Novafos udbygning af rapporten med to løsninger og kommunens gennemgang af rapporten i henhold til opfyldelse af lovens krav, har der været flere revisioner af rapporten. Kommunen modtog den endelige version den 13. november 2020.

Afgørelse: december 2020 - december 2021

Læs udkast til afgørelse her.

På baggrund af den rapport, som Novafos har fremlagt, har kommunen udarbejdet et udkast til tilladelse i henhold til miljøvurderingsloven. Vi sendte rapporten i offentlig høring fra den 23. december 2020 til 3. marts 2021. I den forbindelse blev også afholdt et borgermøde den 8. februar 2021, og du kan se slides fra mødet og et sammendrag længere nede på denne side. Vi arbejder nu hen mod at tage endelig stilling til, om vi meddeler en tilladelse eller et afslag.

Miljøkonsekvensrapport Klimatilpasning af Stenløse By 2020
Nyhed

Ny miljøkonsekvensrapport for Klimatilpasning af Stenløse By

Egedal Kommune har af Novafos modtaget den reviderede miljøkonsekvensrapport om klimatilpasning af Stenløse By.

Nyheder om natur, miljø og affald
Energioptimering af hus
Nyhed

Få tilskud til at gøre din bolig klimavenlig

Bygningspuljen åbner i anden halvdel af september for en ny runde med tilskud til boligforbedringer, der sparer energi. Det gør det markant billigere…

Caya (tv.) - vinder af Vild Med Egedal børnekonkurrencen
Nyhed

Caya på 7 år vinder børnekonkurrencen Vild Med Egedal

Med et gennemført kreativt insekthotel vinder Caya på 7 år børnekonkurrencen Vild Med Egedal. Søndag fik hun præmien; en hyggelig dag i naturen med Eg…

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12