Stenløse by har udfordringer med at håndtere store regnskyl, og der har blandt andet været to større oversvømmelser i løbet af de sidste 20 år. Vand- og spildevandsselskabet Novafos har ansvaret for at håndtere regnvandet i byen og ønsker at løse udfordringerne.

Novafos har ansøgt kommunen om at gennemføre en miljøvurdering (VVM) af projektet, som vi udfører i løbet af 2019-2020. Du kan følge med her på siden, hvor du løbende kan blive opdateret på miljøvurderingen og læse, hvornår der er offentlige høringer. Dokumenter vil blive lagt nedenfor. 

Du kan finde kommunens side for projektet her, og Novafos' egen hjemmeside for projektet her.

Du kan tilgå miljøvurderingssagens akter på Filarkiv.dk under adressen Damgårdsvej 11, Stenløse. Sagen bliver opdateret med jævne mellemrum. 

Vejledende tidsplan for miljøvurderingen

Vi forventer, at processen fra de indledende vurderinger til den endelige beslutning er afsluttet inden udgangen af 2021. Undervejs i processen har alle borgere mulighed for at få indflydelse på miljøvurderingen.

Afgrænsning: januar - april 2019

Læs afgrænsningen her.
I januar-april foretog vi en afgrænsning af, hvilke væsentlige påvirkninger og rimelige alternative løsninger Novafos skal redegøre for i deres miljøvurderingsrapport. Afgrænsningen er foretaget på baggrund af vores fagfolks vurderinger samt bemærkninger fra offentligheden og de berørte myndigheder. Du kan finde udtalelsen, høringssvarene og en opsummering af deres hovedpunkter nederst på siden.

Vi afholdt den offentlige høring i perioden den 11.-25. marts, der blev sat i gang med et velmødt borgermøde. Foruden de mange bemærkninger fra borgermødet har i alt 31 privatpersoner, foreninger mv. sendt os et høringssvar. Vi har sendt en samlet opsummering af hovedpunkterne i høringssvarene samt selve høringssvarene til Novafos.

Undersøgelse: april 2019 - september 2020

Læs miljøkonsekvensrapporten her.
Novafos har siden april 2019 sammen med rådgiveren Niras A/S udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Rapporten tager udgangspunkt i kommunens afgrænsning af miljøvurderingen og indeholder bl.a. et ikke-teknisk resumé af rapporten og tiltag for at undgå/minimere de væsentlige miljøpåvirkninger. Kravene til rapporten fremgår af miljøvurderingslovens § 20. Som følge af Novafos udbygning af rapporten med to løsninger og kommunens gennemgang af rapporten i henhold til opfyldelse af lovens krav, har der været flere revisioner af rapporten. Kommunen modtog den endelige version den 13. november 2020.

Afgørelse: december 2020 - juni 2021

Læs udkast til afgørelse her.

På baggrund af den rapport Novafos har fremlagt har kommunen udarbejdet et udkast til tilladelse i henhold til miljøvurderingsloven. I den forbindelse holder vi en offentlig høring, hvor du i perioden 23. december 2020 til 3. marts 2021 har mulighed for at komme med dine bemærkninger til rapporten og udkast til tilladelse. Efter høringen vil vi tage endelig stilling til, om vi meddeler en tilladelse eller et afslag.

Borgermøde d. 8. februar 2021
Du kan høre om og spørge ind til projektet, rapport og udkast til afgørelse på vores digitale borgermøde den 8. februar 2021 kl. 19-21. Tilmelding er nødvendig og foregår ved at tilmelde sig her.

Miljøkonsekvensrapport Klimatilpasning af Stenløse By 2020
Nyhed

Ny miljøkonsekvensrapport for Klimatilpasning af Stenløse By

Egedal Kommune har af Novafos modtaget den reviderede miljøkonsekvensrapport om klimatilpasning af Stenløse By.

Nyheder om natur, miljø og affald
Rikk.Karsten.Auktion
Nyhed

Egedal støtter Coronakrisens børn gennem Danmarks Indsamlingen

Byd på Egedal Kommunes Biodiversitets-pakke til Danmarks Indsamlingens auktion. Du får hjælp af kommunens naturekspert og borgmester til at gøre din h…

Karsten.Søndergaard.Insekthotel
Nyhed

Er du med på en vild udfordring?

Kampagnen Vild med Egedal sætter fokus på, hvordan vi sammen skaber mere biodiversitet i Egedal Kommune: Hjemme og på offentlige arealer. Tag havehand…

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12