Stenløse by har udfordringer med at håndtere store regnskyl, og der har blandt andet været to større oversvømmelser i løbet af de sidste 20 år. Vand- og spildevandsselskabet Novafos har ansvaret for at håndtere regnvandet i byen og ønsker at løse udfordringerne.

Novafos har ansøgt kommunen om at gennemføre en miljøvurdering (VVM) af projektet, som vi udfører i løbet af 2019-2020. Du kan følge med her på siden, hvor du løbende kan blive opdateret på miljøvurderingen og læse, hvornår der er offentlige høringer. Dokumenter vil blive lagt nedenfor. 

Du kan finde kommunens side for projektet her, og Novafos' egen hjemmeside for projektet her.

Vejledende tidsplan for miljøvurderingen

Vi forventer, at processen fra de indledende vurderinger til den endelige beslutning er afsluttet inden udgangen af 2020. Undervejs i processen har alle borgere mulighed for at få indflydelse på miljøvurderingen.

Afgrænsning: Januar-april 2019

Læs afgrænsningen her.
I januar-april foretog vi en afgrænsning af, hvilke væsentlige påvirkninger og rimelige alternative løsninger Novafos skal redegøre for i deres miljøvurderingsrapport. Afgrænsningen er foretaget på baggrund af vores fagfolks vurderinger samt bemærkninger fra offentligheden og de berørte myndigheder. Du kan finde udtalelsen, høringssvarene og en opsummering af deres hovedpunkter nederst på siden.

Vi afholdt den offentlige høring i perioden den 11.-25. marts, der blev sat i gang med et velmødt borgermøde. Foruden de mange bemærkninger fra borgermødet har i alt 31 privatpersoner, foreninger mv. sendt os et høringssvar. Vi har sendt en samlet opsummering af hovedpunkterne i høringssvarene samt selve høringssvarene til Novafos.

Undersøgelse: April-december 2019

Læs miljøkonsekvensrapporten her.
Novafos har i de sidste otte måneder sammen med rådgiveren Niras A/S udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Rapporten tager udgangspunkt i udtalelsen fra kommunen og beskriver de forhold, som er nævnt i miljøvurderingslovens § 20. Det indebærer bl.a. et ikke-teknisk resumé, en beskrivelse af foranstaltninger og angivelse af hovedårsagerne til den valgte løsning. Kommunen har modtaget rapporten fra Novafos den 10. december 2019.

Afgørelse: December 2019-december 2020

Kommunen kvalitetssikrer miljøkonsekvensrapporten fra Novafos og udarbejder et udkast til en afgørelse. Det kan være et afslag eller en tilladelse, eventuelt med særlige krav til projektet med henblik på at varetage særlige hensyn til miljøet. Du får mulighed for at komme med dine bemærkninger til rapporten mv., når vi sender rapporten og udkastet til afgørelse i en minimum otte ugers offentlig høring. Vi forventer at afholde den offentlige høring i perioden juli-september 2020.

VVM Klimatilpasning af Stenløse By
Plastfolie og containere på genbrugsstationen
Nyhed

Genbrugsstationer igen åbne for private

Sundhedsmyndighederne vurderer nu, at kommunerne kan genåbne genbrugsstationerne for private. Du skal dog kun besøge genbrugsstationen, hvis det er ab…

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12