Eksempler på erhvervsmæssig anvendelse af grundvand kan være markvanding, vanding af golfbane eller vanding af gartneriafgrøder.

Se hvordan du ansøger om vandindvindingstilladelse her.

Vanddråbe på vandoverflade

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: grundvand@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12