Stenløse By har udfordringer med at håndtere store regnskyl, og der har blandt andet været to større oversvømmelser i løbet af de sidste 20 år. Vand- og spildevandsselskabet Novafos har ansvaret for at håndtere regnvandet i byen og ønsker at løse udfordringerne.

Novafos har ansøgt kommunen om at gennemføre en miljøvurdering (VVM) af projektet, som vi udfører i løbet af 2019-2020. Du kan følge med her på siden, hvor du løbende kan blive opdateret på miljøvurderingen og læse, hvornår der er offentlige høringer. Dokumenter vil blive lagt op i højre kolonne. 

Du kan finde kommunens side for projektet her, og Novafos' egen hjemmeside for projektet her.

Vejledende tidsplan for miljøvurderingen

Vi forventer, at processen fra de indledende vurderinger til den endelige beslutning er afsluttet inden udgangen af 2020. Undervejs i processen har alle borgere mulighed for at få indflydelse på miljøvurderingen.

Afgrænsning: Januar-april 2019

Opdateret 9. maj. Læs afgrænsningen her:
I januar-april foretog vi en afgrænsning af, hvilke væsentlige påvirkninger og rimelige alternative løsninger Novafos skal redegøre for i deres miljøvurderingsrapport. Afgrænsningen er foretaget på baggrund af vores fagfolks vurderinger samt bemærkninger fra offentligheden og de berørte myndigheder. Du kan finde udtalelsen, høringssvarene og en opsummering af deres hovedpunkter i højre kolonne.

Vi afholdt den offentlige høring i perioden den 11.-25. marts, der blev sat i gang med et velmødt borgermøde. Foruden de mange bemærkninger fra borgermødet har i alt 31 privatpersoner, foreninger mv. sendt os et høringssvar. Vi har sendt en samlet opsummering af hovedpunkterne i høringssvarene samt selve høringssvarene til Novafos.

Undersøgelse: April-december 2019

I løbet af de næste otte måneder vil Novafos sammen med en rådgiver udarbejde en miljøkonsekvensrapport. Rapporten skal tage udgangspunkt i udtalelsen fra kommunen og desuden beskrive de forhold, som er nævnt i miljøvurderingslovens § 20. Det indebærer bl.a. et ikke-teknisk resumé, en beskrivelse af foranstaltninger og angivelse af hovedårsagerne til den valgte løsning.

Afgørelse: December 2019-november 2020

Når vi har modtaget miljøkonsekvensrapporten og kvalitetssikret den, vil vi udarbejde et udkast til en afgørelse. Det kan være et afslag eller en tilladelse, eventuelt med særlige krav til projektet med henblik på at varetage særlige miljøhensyn. Du får mulighed for at komme med dine bemærkninger til rapporten mv., når vi sender den sammen med bl.a. udkastet til afgørelse i en otte ugers offentlig høring. Vi forventer at afholde den offentlige høring i april-maj 2020. 

Vi arbejder på at rette en fejl med visningen i kortet. 

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12