Brænder du for din virksomhed, men mangler nogen at diskutere udfordringerne med? Så få dig en mentor, der kan hjælpe dig med at tage de rigtige beslutninger.

Mentorordningen er iværksat i samarbejde med Greater Copenhagen Rotary Club. Klubben stiller kompetente og erfarne erhvervsfolk frit til rådighed som mentorer for iværksættervirksomheden. Mentoren tilknyttes virksomheden i en længere periode, hvor mentoren indgår i et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse om at skabe den ønskede udvikling i virksomheden.

Mentorerne har alle dokumenteret erfaring med succesfuld vækst og udvikling af egen og/eller andres virksomhed.

Der er tale om et veldokumenteret forløb, hvor der initialt gennemføres et match mellem virksomhedens ledelse og en mentor. Skulle det senere vise sig, at der alligevel ikke er et personligt eller fagligt match, findes en anden mentor. På første møde indgås en aftale omkring fortrolighed, engagement, mål og forløbets varighed. Der evalueres løbende på fremdriften af processen samt ved dens afslutning.

For mere information kontakt: Jane Mortensen, Erhvervskoordinator, Egedal Kommune på 7259 6259 eller Ledelsesrådgiver Jørgen Johansen fra Greater Copenhagen Rotary Club på 4466 8813.