”Her er det medarbejderne, som står for den daglige justering af vores vagtskema”, fortæller Anja Skov Hansen, som er leder af Mælkevejen, som er en integreret institution. Anja Skov Hansen forklarer: ”Medarbejdere har her fået meget mere ansvar for eget skema. De skriver selv feriedage samt senere eller tidligere komme/gå tidspunkter med mere på tavlen her. De skal bare finde en kollega, der kan dække ind i stedet. Det giver en stor fleksibilitet for medarbejderne, at de selv kan styre det indbyrdes”, vurderer Anja Skov Hansen.

Anja Poulsen, som er pædagog i institutionen, nikker og fortæller: ”Flere af mine kollegaer skal indimellem tage deres børn til fritidsaktiviteter, og der er det super godt, at de kan indrette deres arbejdstid efter det. Og i mit tilfælde, der har jeg lange dage mandage og fredage. Det gør, at jeg kan restituere efter arbejde, da jeg har et handicap. Andre kollegaer arbejder mindre hver anden uge, hvor de har deres børn og så mere de uger, hvor de ikke har deres børn.”

Anja Poulsen vurderer, at den store indflydelse på ens arbejdstider og fleksibilitet er vigtigt: ”Man bliver påvirket af det, der sker derhjemme, så arbejde skal gå hånd i hånd med livet derhjemme”. Anja vurderer også, at det, at lederen og medarbejderne er fleksible, er godt for børnene: ”Vi har mere overskud, når vi ved, at hjemmefronten fungerer. Vi arbejder med mennesker, og vi er mennesker. Er vi pressede selv, så fanger børnene det”.

Tid til ledelse

Men det er ikke kun medarbejderne, som får noget ud af selv at kunne ændre på vagtskemaet. Som leder er der en del administrative opgaver, men når Anja Skov Hansen nu kun lægger vagtplan to gange om året, hvor hun før lagde en ny plan hver måned og ofte skulle justere den i løbet af måneden, sparer det en del tid. Samtidig finder de medarbejdere, der møder ind om morgenen, selv vikarer, hvis der er brug for det. De ved, hvor mange vikartimer, der maksimum må bruges om ugen.

”Jeg er glad for at arbejde med tillidsbaseret ledelse, hvor vi alle er en del af et forpligtende arbejdsfællesskab. Det giver mig mere tid til ledelse og betyder, at jeg har fået frigjort tid til at tænke mere på, hvilken retning vi skal pædagogisk, på pædagogiske tiltag, forældresamarbejde og sætte større fokus på medarbejdertrivsel. Jeg kan selv være en leder med overskud, når ansvaret uddelegeres”, vurderer Anja Skov Hansen.

”Det kræver også noget af mig som leder. Man skal kunne slippe kontrollen, når eksempelvis medarbejderne selv styrer vagtskemaet. Men nu har det kørt i en del år, og det går fint, både for mig og medarbejderne”, smiler Anja Skov Hansen.

Mulighed for at arbejde hjemmefra
Udover stor indflydelse og styring af egen arbejdstid har medarbejderne i Mælkevejen også mulighed for at arbejde hjemme. Det er ellers ikke noget, man som pædagog eller medhjælper normalt har mulighed for. I Mælkevejen kan man eksempelvis arbejde hjemme, når man skal udarbejde trivselsskemaer for børnene eller læse materiale om sprogstimulering. Pædagog Anja Poulsen værdsætter, at medarbejderne kan udarbejde trivselsskemaer hjemmefra og forklarer: ”Det giver mere fordybelse, da man ikke bliver påvirket af, hvad der sker i institutionen, og der er mere ro, så ofte er det hurtigere at få udfyldt skemaerne, når man er hjemme”.

Leder Anja Skov Hansen vurderer, at medarbejderne får brugt deres faglighed til fulde og ro til at fokusere på givent materiale derhjemme. Samtidigt får de mere viden med sig tilbage på arbejdet, når de følger op på artikler eller bøger hjemme.

I Mælkevejen er der også en medarbejder, som selv har foreslået at afprøve en 4-dages arbejdsuge. ”Nu samler vi erfaringer og data ind, om medarbejderen synes det er ok med længere arbejdsdage. Lige i starten var der lidt bekymring blandt medarbejderne om denne ordning, men vi havde en samtale på et dialogmøde, om at nu prøver vi det, og så må vi se, hvad vi får af erfaringer”, fortæller Anja Skov Hansen og fortsætter: ”I det hele taget siger jeg tit: ”Lad os prøve det af og se, hvad data siger”.

Anja Skov Hansen vurderer: ”Det er blevet meget nemmere at prøve nye løsninger af, da der her i kommunen er sat stor fokus på at have færre regler, selv at vurdere, bruge sin egen dømmekraft og på mindre bureaukrati. Det har givet os en stor mulighed for at tænke ud af boksen og finde kreative løsninger, så vi får en endnu mere fleksibel arbejdsplads, hvor der samtidig tages hensyn til børnene”, fortæller Anja Skov Hansen og giver et eksempel på fleksibilitet, hvor der er taget udgangspunkt i borgernes behov: ”Vores åbningstid er fra kl. 6.30-17, men der er meget få børn, oftest kun et barn i vuggestuedelen efter kl. 16.00, og vi tænkte, at det vil være mest givtigt for børnene, hvis der er flere ressourcer om morgenen, hvor der er mange børn. Dette kan være en tanke, vi går videre med i fremtiden”.

Fleksibel arbejdsplads på Mælkevejen
Fleksibel arbejdsplads på Mælkevejen
Del: