De tekniske servicemedarbejdere er begyndt at bruge mulighederne i forbindelse med den fleksible arbejdsplads og deres overenskomst. 

"Jeg er morgenmenneske og har fået mulighed for at møde kl. 5:30, og det er jeg meget glad for – jeg er bedst om morgenen”, fortæller Henrik Andersen, som teknisk servicemedarbejder og fortsætter: ”Men det giver også god mening for skolen, som jeg arbejder for. Lige nu arbejder jeg eksempelvis på et pilotprojekt om sortering af affald, hvor vi har fået udleveret 100 skraldestativer, der skal sættes op. Og det ville larme, hvis jeg borede, mens der var timer. Nu hænger jeg det op, inden de kommer i skole. Et andet eksempel er, at jeg kan skifte døre ud, mens børnene ikke er der. Ikke alle børn er ikke lige glade for forandringer, så det er godt, at der er en dør til deres klasseværelse, når de møder, så de ikke skal flyttes rundt”.

Hvornår har du så fri? Og hvordan indretter du så resten af din dag?

”Jamen, jeg har fri kl. 13:30 de fire første dage i ugen og om fredagen kl. 13, så er der også tid til en powernap om eftermiddagen og går i seng så kl. 23, så der er masser af fritid,” fortæller Henrik.

Både borgere og medarbejder får fordele ud af de fleksible arbejdstider

Tillidsrepræsentant Claus Torp Laursen forklarer om de nye fleksible tiltag: ”Vores overenskomst giver ret fleksible muligheder, som vi bare ikke har brugt så meget, men som vi nu er gået i gang med at bruge. Eksempelvis kan alene-forældre vælge en ordning, hvor de arbejder mindre i de uger, hvor de har børnene og så længere i de andre uger”.

Leder for de tekniske servicemedarbejdere, Jesper Bjørnager, ser også en række fordele ved de fleksible arbejdstider: ”Medarbejderne får stor indflydelse på planlægning af egen arbejdsdag, så de selv inden for nogle rammer kan planlægge, hvornår de vil løse en opgave hos en daginstitution, så det passer med deres eget privatliv. Det kan være, at de gerne vil have fri en torsdag og så i stedet arbejder en lørdag, så har de heller ikke børn om benene, når de eksempelvis skal fuge toilettet, og det er desuden bedst, at fugen kan stå weekenden over. Det gælder også  når der for eksempel skal skiftes vandrør på skolerne, så er det også smart at gøre i en weekend - det er jo ikke så fedt at lukke for vandet i skoletiden”.

Hvordan kan de fleksible arbejdstider lade sig gøre i praksis?

”Rent praktisk laver jeg som tillidsrepræsentant sammen med de kollegaer, der ønsker det, et forslag til et såkaldt årshjul til den pågældendes leder. De medarbejdere, som ønsker at fortsætte med de nuværende rammer, har vi så et generelt årshjul for. Jeg synes, at det er godt, at vi kan lave et årshjul baseret på medarbejdernes ønsker, nu hvor vi ikke har flekstid pga. vi skal være til rådighed, når der ikke er varme på en skole, et vandrør springer eller lignende. Det er godt, at vi nu er gået i gang med at bruge muligheden i overenskomsten", vurderer Claus Torp Laursen, tillidsrepræsentant, og fortsætter: ”Nu håber jeg, at flere medarbejdere får lavet et årshjul og får glæde af mulighederne for at få arbejds- og privatliv til hænge endnu bedre sammen."