Mindre børn på legeplads
Mindre børn på legeplads. Foto: Hanne Loop

Hanne er en af de seniorer, og hun vil gerne arbejde så længe, hun kan: ”Jeg er meget glad for mit arbejde. Jeg tænker at blive ved, så længe jeg kan og så længe, mine kollegaer synes, at jeg gør det godt, vurderer Hanne og fortsætter: ”Mange på min alder spørger, hvorfor jeg stadig vil arbejde. Pensionen er god at have, men for mig er det vigtigt at komme ud i det pulserende liv og arbejde. Det holder mig i gang – for mig er det en vitaminpille at komme herned. Folk er åbne over for den viden, jeg har samlet gennem snart 45 år. Jeg synes ikke, der er noget vigtigere, end det vi gør for børnene. Det er så vigtigt med stimulering og at være der for dem. Hanne var egentlig holdt op med at arbejde under Corona-krisen, da rådene fra sundhedsmyndighederne var, at man som senior skulle isolere sig så meget som muligt. Men da Hanne var blevet vaccineret, snakkede hun med hendes leder Helle, og gav udtryk for, at det var lidt ærgerligt ikke at arbejde mere. Lederen spurgte, om hun ikke kunne tænke sig at arbejde nogle timer. ”Lige nu er jeg her to dage om ugen. Hvis jeg synes, det bliver for meget, så kan jeg bare sige til”, fortæller Hanne.

De fleksible rammer sættes ud fra individuelle ønsker og behov
”Vi har flere seniorer som Hanne, der heldigvis gerne vil fortsætte med at arbejde. Noget af det, der er afgørende for, om de fortsætter, er, at vi i hverdagen snakker om deres ønsker for et seniorarbejdsliv, fortæller Helle, leder af Vandfaldet og fortsætter:

”Nogle ønsker at gå ned i tid eller have en ugentlig fridag. Andre ønsker eksempelvis ikke at være stuepædagog (red.: at have det overordnede faglige ansvar), men at være der sammen med en anden pædagog, da de synes, der er for mange nye tiltag, som skal følges og implementeres. Andre går død i IT. Men vi prøver at tilgodese deres ønsker. Aktuelt har vi ud over Hanne, en medarbejder på 64 i flexjob, som er her to timer hver dag. Hun elsker kunst og arbejder tit med mindre børnegrupper, som tegner, syer og laver teater. Og hvis hun får det dårligt pga. en tidligere hjerneblødning, så kan hun arbejde hjemme og forberede forskellige forløb og projekter.

En anden seniormedarbejder har indimellem vildt ondt i ryggen, så kommer hun i børnehavedelen, hvor der ikke er så meget løft. I det hele tager prøver vi at bruge de kompetencer, de forskellige medarbejdere har og prøver at tilgodese de ældre, så de kan blive i stillingen i længere tid.”

En stor gevinst for alle med seniorer

Helle synes, at det er en stor gevinst, at seniorerne forbliver så længe i arbejde som muligt. Som leder er hun super glad for mangfoldigheden: ”Det er godt at have folk i alle aldre, så vi både har erfaring og nye ideer på én gang, men også fordi det gør det muligt at lave arbejdstider, der passer ind i alles livssituation”, fortæller Helle og fortsætter: ”Seniorerne er meget fleksible, ikke så meget syge og har ikke syge børn, så det giver meget elastik i vagtplanlægningen, og det gør det muligt også at lave fleksible rammer for alle de andre medarbejdere”, fortæller Helle.

Fakta om Vandfaldet
Antal børn: 135
Aldersgruppe: 0-5 år
Antal voksne: 34
Aldersgruppe: 18-74 år
Sted: Stenløse i Egedal

Del: