Selvstyrende teams giver ekstrem fleksibilitet og stor arbejdsglæde, fortæller teammedlemmerne i team 2 på Maglehøjskolen i Ølstykke.
Selvstyrende teams giver ekstrem fleksibilitet og stor arbejdsglæde, fortæller teammedlemmerne i team 2 på Maglehøjskolen i Ølstykke.

Vi har fået lov til at tage lidt af de travle lærere og pædagogers tid i team 2 i indskolingen på Maglehøjskolen i Egedal. Teamet består af både lærere og pædagoger, og de fortæller her om deres erfaringer med selvstyrende teams på en meget fleksibel arbejdsplads.

”Vi har langt færre regler her i kommunen nu, og der er ikke så meget bureaukrati samtidig med, at der er så meget ud til os i de selvstyrende teams. Så vi har en stor grad af bestemmelsesret over vores arbejdsliv og dagen med børnene. I de selvstyrende teams får vi lov til selv at planlægge vores arbejdsdag. Og når vi samtidig selv udfører og evaluerer vores arbejdsopgaver, er det jo altså noget nær ideelle arbejdsprocesser, man kan få. Som mennesker er det rigtig rart at være med i hele processen”, fortæller Sonja Hemdorff.  

Hendes kollega Betina Værum Heinen siger hertil: ”På andre skoler er det jo meget fastlagt, hvornår de forskellige fag ligger, men her sidder vi som team og planlægger selv, hvordan vi vil afvikle fagene og skal ikke spørge andre om lov først. Og før hvis man havde nedsat tid, skulle man samle det på én dag. Nu er det nemmere i de selvstyrende teams, nu kan vi lægge timerne på forskellige dage”.

”Ja, vi kan nemt tilpasse vores skema og arbejdstid, så hvis man får en hospitalsindkaldelse, så er der en af de andre i teamet, der kan tage ens timer, og så tager man flere timer på et andet tidspunkt", supplerer Sonja Hemdorff.

Man er ikke alene

Selvstyrende teams giver et større ejerskab for teamet, vurderer medlemmerne af team 2. Teamet har fået lagt en masse ansvar ud, og det gør, at de er sammen om koordinering, styring og ledelse af opgaverne. Og i den fælles ledelse, står man ikke alene: ”Man er i fælleskab om det hele. Og det gør, at man er tryg i sit team, fordi vi gør tingene i fællesskab og gør alt for at børnene får en tryg hverdag”, fortæller Sonja Hemdorff. Mikael Buus Larsen fortsætter tråden og siger: "Vi både giver noget og får noget – selv når man ikke har så meget overskud, så er der altid nogle andre, der har mere overskud. Vi får tingene til at gå op”.

Og hvis der er noget, som teamet ikke kan ordne selv, kan de altid få hjælp af de andre teams i indskolingen. Alle medarbejderne i indskolingen er ét stort selvstyrende team. 

Fleksibiliteten giver også en bedre skole
Men det er ikke kun de ansatte, der nyder godt af fleksibiliteten qua de selvstyrende teams. Teamet vurderer, at når de selv lægger skemaer og løbende kan justere dem, så betyder det at: ”Vi får lavet det bedst mulige skema for børnene, så kan vi eksempelvis få planlagt et besøg af sundhedsplejersken, så det passer ind i et forløb”, fortæller Mie Boye Møller.

Et andet eksempel er, at teamet samler timer fra de små fag, så eleverne ikke eksempelvis har én time kristendomskundskab om ugen, men at timerne samles til en tur til en kirke: ”Vi udnytter ressourcerne bedre, fordi vi har timerne selv, og alle vores timer ligger her i teamet. Det giver os nogle gode muligheder for at få noget mere ud af de små fag", vurderer Mikael Buus Larsen.

Noget af det, der er afgørende for trivsel og læring er, at det er de faste voksne, som er der. Og også her er der en stor gevinst ved de selvstyrende teams: "Det er trygt for børnene, at der er en kendt voksen, og det giver bedre undervisning, når det er en indefra, der kender rutinerne", vurderer Sonja Hemdorff.

Rent praktisk har teamet fået vikartimer, så teamet er, som de selv siger, vikarer hos sig selv. Timerne ligger i en pulje, som teamet kan bruge til det, de kalder ”kendt fravær”, som for eksempel ferie og kursus. Oftest dækker de også for hinanden ved ikke kendt fravær. Hvis der er ekstraordinære behov, har skolen en vikarplanlægger, der ville kunne sørge for en vikar. Det er dog ikke særlig tit team 2 har brug for dette, da teamet har lavt sygefravær. Og som flere af teamets medlemmer pointerer: Det er nok ikke helt tilfældigt.

Alt i alt vurderer teamet, at de selvstyrende teams giver en ekstrem fleksibilitet. Det, at de ikke skal gå igennem en leder, sparer meget tid og har givet en stor ansvarsfølelse samt en stor lyst til bare at prøve det af. Teamets motto er: Vi gør det bare.

 

Maglehøjskolen:

Skole i Ølstykke

504 elever

 

Om selvstyrende teams på Maglehøjskolen:

På Maglehøjskolen vægtes teamsamarbejdet meget højt. Det selvstyrende team er organiseret omkring den enkelte årgang, som har to-lærer-ressourcer og vikartimer tildelt. Skolen arbejder med fleksible skemaer, fordi det giver den bedste kvalitet i skoledagen og SFO.

Del: