Uddannelsen

Med en uddannelse som pædagogisk assistent, bliver du kvalificeret til at arbejde med børn og unge.

Egedal kommune ansætter både eud-elever og eux elever. Uddannelsens længde er afhængig af, om det er et eud eller eux forløb. Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og der er 2 eller 3 længere praktikperioder afhængig af forløb under uddannelsesforløbet. Egedal kommune samarbejder med SosuH København-Nordsjælland og undervisningen foregår i Hillerød, København eller Brøndby.

I Egedal Kommune optager vi elever en gang om året med uddannelsesstart i august måned.

Vi slår stillingerne op på kommunens hjemmesiden og lærerpladsen.dk

Efter ansøgningsfristen inviteres et antal ansøgere til ansættelsessamtale.


Ansættelse - Skole - Praktik

For at du kan påbegynde uddannelsen som pædagogisk assistent, skal du have bestået eller være i gang med grundforløb 2 og du ansættes i Egedal Kommune og der skal udarbejdes en uddannelsesaftale for hovedforløbet.

Kvalificerede ansøgere inviteres til en samtale, hvorefter den uddannelsesansvarlige tilbyder de bedst egnede ansættelse som pædagogisk assistent.

Den uddannelsesansvarlige fordeler eleverne i praktik. I praktikforløbene får du mulighed for at afprøve og reflektere over teori og praksis og udvikle dine faglige og personlige kompetencer.

Du er tilknyttet en vejleder under praktikforløbene.

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Dagtilbud

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000