I analysen finder du information om forskellige personalepolitiske temaer, både på centralt og tværgående niveau såvel som på center niveau.

Den personalepolitiske analyse giver i tal og tekst en status på en række centrale temaer og nøgletal på personaleområdet. Medarbejderne er en af kommunens vigtigste ressourcer, når kerneopgaven skal løses. Derfor er det altafgørende, at kommunen fortsat arbejder for et godt arbejdsmiljø, høj trivsel og lavt sygefravær. Den personalepolitiske redegørelse skal netop udgøre et fælles referencedokument og skabe organisatorisk overblik gennem et kig på pejlemærker, analyse og perspektiver.
Formålet med den personalepolitiske redegørelse er blandt andet:

  • At etablere et ledelses- og styringsværktøj i form af en systematisk opsamling på tværgående personalepolitiske nøgletal og initiativer
  • At skabe et dialogværktøj der bl.a. kan anvendes i kommunens MED-udvalg
  • At give afsæt for fokus på lokale udfordringer på de enkelte arbejdspladser i Egedal Kommune og give basis for at iværksætte nye initiativer i forhold til personalet og udviklingen af forholdene på arbejdspladsen.

Den personalepolitiske analyse for 2018 omhandler blandt andet:

  • Fakta om kommunens personale – antal, løn, køn, alder, personaleomsætning, udvikling m.v.
  • MED-strukturen – og MED-arbejdet som omdrejningspunkt for samarbejde og udvikling
  • Arbejdsmiljø, sundhedstiltag og sygefravær.
  • Kompetenceudvikling som skal sikre, at vi som ledere og medarbejdere er klædt på til opgaverne.

Kontakt

HR

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: hr@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14 
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12