Den personalepolitiske redegørelse giver et overblik over medarbejderne i Egedal Kommune. Ligesom vores borgere og samarbejdspartnere er forskellige, så er vores medarbejdere det også. Egedal Kommune er en stor arbejdsplads med lige over 3700 ansatte, og variationen af funktioner og opgaver er stor. Fælles er, at alle hver eneste dag løser vigtige opgaver for borgere og virksomheder. Vi skal vedblive med at være en attraktiv og spændende arbejdsplads for nuværende og fremtidige medarbejdere. Det giver os de bedst mulige forudsætninger for at udleve ambitionen om ”verdens bedste hverdag”.

Formålet med den personalepolitiske redegørelse er blandt andet:

  • At etablere et ledelses- og styringsværktøj i form af en systematisk opsamling på tværgående personalepolitiske nøgletal og initiativer
  • At skabe et dialogværktøj der bl.a. kan anvendes i kommunens MED-udvalg
  • At give afsæt for fokus på lokale udfordringer på de enkelte arbejdspladser i Egedal Kommune og give basis for at iværksætte nye initiativer i forhold til personalet og udviklingen af forholdene på arbejdspladsen.

Den personalepolitiske redegørelse for 2022

Den personalepolitiske redegørelse kigger ikke alene tilbage på 2022, men er samtidig et godt udgangspunkt for drøftelser om kommende personalepolitiske tiltag. Drøftelserne skal foregå dels lokalt i den enkelte afdeling og dels på tværs af kommunen. Analysen skal bidrage til at skabe overblik og gerne nye idéer til, hvordan vi fremadrettet sammen kan udvikle Egedal Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Kontakt

HR

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: hr@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12