For at værdierne giver mening for alle i Egedal Kommune er det vigtigt, at vi hver især finder ud af, hvordan vi bedst muligt bruger dem i vores daglige arbejde.

For hver værdi kan du se eksempler fra både medarbejdere og ledere på, hvordan de 3 værdier skal forstås og kan bruges i hverdagen.

Ansvarlighed handler om, at vi hver især tager ansvar for vores opgaver og samarbejde og det gode arbejdsmiljø. Vores faglighed og vores holdning til arbejdet er derfor dét, der i sidste ende skal sikre den gode borgerservice. Vi arbejder ansvarligt f.eks. når vi:

Værdier i Egedal Kommune - Ansvarlighed

Fællesskabelse handler om, at vi skal bruge hinandens ressourcer på tværs af kommunen. Vi skal have blik for den gode faglighed og inddrage den i prioriteringer og beslutninger. Vi arbejder fællesskabende f.eks. når vi:

Værdier i Egedal Kommune - Fællesskabelse

Helhed handler om, at vi skal forstå, hvem vi er til for - vores arbejde skal være til gavn for borgerne. Vi skal derfor være opmærksomme på, hvordan vi i fællesskab bruger vores ressourcer bedst muligt. Vi arbejder med fokus på helheden, når vi

Værdier i Egedal Kommune - Helhed

Kontakt

Borgerservice og organisation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kommune@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12 - Kun telefonisk henvendelse