Afbrændingen kræver ikke tilladelse, mænd skal mærke til mærkebillederne og overholde følgende regler:

Afbrænding skal ske i en afstand af mindst:

  1. 30 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning).
  2. 30 m fra brændbare markafgrøder.
  3. 30 m fra mejetærskere og andre selvudøvende maskiner, som ikke er bruges i forbindelse med selve afbrændingen.
  4. 100 m fra bygninger med lad antændeligt tag.
  5. 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer.
  6. 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

Ved afbrænding af halmstakke og større bunker affald fra landbruget og industrien skal de i nr. 1 og 2, nævnes først af mindst 100 m.

Jeg vinder retning fordobles de næste først afstande.

Ved afbrændingsstedet skal der til tilvejebringes og mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være renset til halm mv. og derefter pløjet. Hvis afbrændingsstedet støder op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan etablering af brandbælte undlades.

Afbrænding skal påbegyndes imod vindens retning og skal være under konstant tilsyn af en myndig person. Tilsynspligten gælder indtil ild og gløder er fuldstændig slukket.
 
Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet samme dag senest 1 bande efter solnedgang.

Inden afbrændingen påbegyndes skal brandvæsenet og politiet informerer om afbrændingen.

Brandvæsenet kan inden for åbningstiden kontaktes på tlf. 4737 6100 eller mail beredskab@fbbr.dk .

Nordsjællands Politi kan kontaktes på tlf. 114 eller mail nsj@politi.dk .

Kontakt

Ejendomme og Intern Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: internservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12