Borger- eller veterankoordinatoren kan tilbyde vejledning indenfor de kommunale ydelser, samt fungere som vejviser til andre offentlige ydelser.

  • Råd og vejledning i forhold til økonomi og budgetlægning.
  • Hjælp med boligsøgning og adgang til Boligportalen. 
  • Støtte til borgere i krise og med komplekse problemstillinger.
  • Afklare om du opfylder kriterierne, som akut boligløs efter Den Sociale Servicelov §80. Opfylder du kriterierne indstilles du til bolig.
  • Vejviser i forhold til, hvor i kommunen borgeren/veteranen eller dennes pårørende skal henvende sig.
  • Kontaktperson til Kriminalforsorgen, og indgangen til kommunen efter løsladelse.

Borgere og veteraner kan selv tage kontakt til koordinatorerne eller kan blive anvist. I forhold til generel rådgivning om sociale forhold, kan der ydes anonym rådgivning, hvis dette ønskes

Sådan kontakter du Borgerkoordinatoren

Du kan selv tage kontakt til koordinatoren eller også kan din sagsbehandler eller lignende henvise dig.

Det kan også være, at du ikke ved hvem du skal tale med, så kan koordinatoren hjælpe med, at der skabes kontakt til det ansvarlige center. Koordinatoren kan også i enkelte tilfælde være med til at arrangere møde og sørge for, at der sker en overlevering af din sag.

Du kan både kontakte Borgerkoordinatoren telefonisk på 7259 6000 eller via mail til Borgerkoordinator@egekom.dk. Du skal dog huske at sende sikkert, hvis din mail indeholder personfølsomme oplysninger.

Du kan læse mere om sikker post her.

Sådan kontakter du Veterankoordinatoren

Du kan selv tage kontakt til koordinatoren eller også kan din sagsbehandler eller lignende henvise dig.

Det kan også være, at du ikke ved hvem du skal tale med, så kan koordinatoren hjælpe med, at der skabes kontakt til det ansvarlige center. Koordinatoren kan også i enkelte tilfælde være med til at arrangere møde og sørge for, at der sker en overlevering af din sag.

Veterankoordinatoren i Egedal Kommune er Jesper Søeberg. Du kan kontakte ham på 2618 7530, eller via mail til Jesper.Soeberg@egekom.dk. Du skal dog huske at sende sikkert, hvis din mail indeholder personfølsomme oplysnigner. 

Du kan læse mere om sikker post her.

Borger- og veterankoordinatoren kan ikke:

  • Tage sig af klager over sagsbehandling. 
  • Sagsbehandle, i stedet henviser koordinatoren dig til det relevante team.
  • Træffe afgørelser i forhold til boligvisitationen

Hvornår kan du få hjælp

Borger- eller veterankoordinatoren vurderer hurtigt, om det er her, du kan få den bedste rådgivning i forhold til dit problem, hvis ikke - henvises du til rette sted eller kontakten formidles.

Koordinatoren vil arbejde på, at du får en tid til samtale meget hurtigt, men det er ikke altid muligt, at det kan blive samme dag.

 

Kontakt

Borgerkoordinator

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgerkoordinator@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.