Borgerkoordinatoren, ansat under Borgertorvet, kan med sin socialfaglige baggrund og viden tilbyde dig hjælp indenfor de kommunale ydelser. Borgerkoordinatoren kan også hjælpe med rådgivning og koordinering i forhold til den kommunale organisation.

Borgerkoordinatoren kan måske også hjælpe dig til at skabe overblik, hvis du står i en svær økonomisk eller social situation.

Hvis du ønsker det, kan rådgivningen foregå anonymt.

Hvordan kontakter du borgerkoordinatoren?

Du kan selv tage kontakt til borgerkoordinatoren eller også kan din sagsbehandler eller lign. henvise dig.

Det kan også være, at du ikke ved hvem du skal tale med, så kan Borgerkoordinatoren hjælpe med, at der skabes kontakt til det ansvarlige center. Borgerkoordinatoren kan også i enkelte tilfælde være med til at arrangere møde og sørge for, at der sker en overlevering af din sag.

Du kan både kontakte borgerkoordinatoren telefonisk på 7259 6000 eller via mail. Du skal dog huske at sende sikkert, hvis din mail indeholder personfølsomme oplysninger.

Du kan læse mere om sikker post her.

Hvad hjælper borgerkoordinatoren med:

  • Råd og vejledning til hvor du kan få hjælp til almindelig budgetlægning og husholdningsøkonomi
  • Boligsøgning, eller tilretning af søgeprofil i forbindelse med boligskifte. Hvis du ikke har økonomi til boligsøgningsportaler, kan du få adgang via kommunens abonnement
  • At få afklaret om du opfylder kriterierne, som akut boligløs efter Den Sociale Servicelov §80. Opfylder du kriterierne indstilles du til bolig
  • Råd og vejledning i komplekse livssituationer, eller hvis du har behov for støtte i en krisesituation
  • Borgerkoordinatoren kan medvirke til, at du får skabt overblik over situationen

Borgerkoordinatoren kan ikke:

  • Tage sig af klager over sagsgange og sagsbehandling. Her skal du skal henvende dig til kommunens borgerrådgiver på: borgerradgiver@egekom.dk
  • Sagsbehandle din sag, der henviser borgerkoordinatoren dig til det relevante team.
  • Træffe afgørelser i forhold til boligvisitationen
  • Hjælpe dig hvis du har bekymringer for dine børn og din families trivsel, men hjælpe dig med at skabe kontakt til Råd og Vejledningsteamet.

Hvornår kan du få hjælp

Borgerkoordinatoren vurderer hurtigt, om det er her, du kan få den bedste rådgivning i forhold til dit problem, hvis ikke - henvises du til rette sted eller kontakt formidles.

Borgerkoordinatoren vil arbejde på, at du får en tid til samtale meget hurtigt, men det er ikke altid muligt, at det kan blive samme dag.

 

Kontakt

Egedal Kommune

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kommune@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Personlig og telefonisk henvendelse kan ske
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12

Egedal Rådhus er åbent
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 8-15.15
Torsdag kl. 8-18
Fredag kl. 8-13.15

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12