Budgetforslaget danner udgangspunkt for budgetforhandlingerne. Budgetforslaget bygger ovenpå budgettet for 2023, hvilket er beskrevet i budgetnotaterne fra hvert af de økonomiske hovedområder. Herudover er udarbejdet prioriteringsforslag, som er ændringer til budgetforslaget med henblik på at sikre den nødvendige økonomiske balance samt mulighed for opprioriteringer øvrige steder i økonomien. Budgetfokus indeholder en overordnet beskrivelse af budgetforslaget, og de forudsætninger som budgetforslaget bygger på. Endvidere indeholder budgetforslaget et forslag til takster for 2024 samt en beskrivelse af forslag til anlægsbudget for 2024-27.

 

Materialet omfatter derved:

  • Budgetfokus
  • Budgetanalyser
  • Prioriteringsforslag
  • Budgetnotater
  • Takstoversigt
  • Investeringsoversigt

 

Høringssvar:

Budgetforslaget har været i høring i perioden mandag den. 28. august til fredag den 8. september kl. 12.00. Der er i perioden indsendt i alt 114 høringssvar, hvoraf 112 har været indforstået med, at svarene offentliggøres på hjemmesiden. Høringssvarene kan læses i vedlagte fil herunder, hvor personfølsomme oplysninger er fjernet.

Del: