Budgettet kom i stand efter lange og vanskelige forhandlinger. Det skyldes, at kommunens økonomi stadig er presset på indtægterne og af for høje serviceudgifter samtidig med, at der er behov for betydelige investeringer i skoler, nye plejeboliger, byudvikling og bygningsvedligeholdelse.

Budgettet indeholder prioriteringer, som på mange områder viderefører serviceniveauet fra 2018. Samtidig er sat en retning for at løse nogle af de langsigtede udfordringer. Hovedelementet er en 10-årig investeringsplan, der skaber rum for en række vigtige investeringer, særligt på ældre- og skoleområdet. F.feks.:

  • Ny daginstitution i Egedal by 
  • 78 nye plejeboliger 
  • 30 boliger til unge med autisme  
  • Etablering af bedre læringsmiljøer på skolerne 

Befolkniningsprognose

Budget 2019, befolkniningsprognose: demografi

Antallet af 0-5 årige ventes at stige med 13 %, svarende til 357 børn.

For børn i den skolesøgende alder vil der være et fald på 176 børn set over hele perioden. Den væsentligste udvikling har været kendt i mange år og ses blandt de ældste. De 85+ årige stiger fra 538 til 729 personer, hvilket svarer til 35 %. På det helt lange sigt forventes antallet af personer over 85 år at stige til lige under 1.566 i 2030.

Hvor kommer pengene fra?

Budget 2019, hvor kommer pengene?

Hvad bruger vi pengene til?

Budget 2019, hvad bruger vi pengene til?

Budgettets hovedtal

Budget 2019, hovedtal

Skattesatserne i 2019

Budget 2019, skattesatser

Kontakt

Økonomi

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: okonomi@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14 
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12