Regnskabet sætter økonomisk punktum for et år præget af vækst og en række særlige udefrakommende begivenheder, som har berørt alle fagområder og præget den økonomiske styring.

 

Egedal Kommune er en vækstkommune. 826 nye borgere er flyttet til Egedal i 2022. Det er glædeligt, men flere beboere betyder på kort sigt flere udgifter til institutionspladser, ydelser med mere. Samtidig var 2022 præget af sidste bølge af COVID-19, Ruslands angreb på Ukraine, inflation samt stigende renter og energipriser. F.eks. er 200 ukrainske flygtninge blevet modtaget i Egedal på forbilledlig vis. Desuden har Egedal Kommune investeret ekstraordinært i byudvikling, skoler- og daginstitutioner og plejehjem. Endeligt har der været stigende udgifter til velfærdområderne.

 

De væsentligste resultater i regnskaber er:

 

  • Serviceudgifterne afviger med 84 mio. kr. fra det oprindelige budget. Det skyldes primært de opprioriteringer, der er gennemført på socialområdet, som er tilført 50 mio. kr. i 2022. Også udgifter til energi, demografi og modtagelsen af ukrainske flygtninge har påvirket regnskabet.

 

  • Anlægsudgifterne er i regnskabet 77 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Det skyldes særligt, at en række byggeprojekter, som skulle have været gennemført i 2021, først blev gennemført i 2022. Uanset, hvornår byggeprojekterne blev gennemført, ville de have påvirket kassebeholdningen. Samtidig er der afholdt investeringer i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge. Anlægsinvesteringerne udgør i 2022 hele 216 mio. kr. brutto og forbedrer de fysiske rammer for vores borgere.

 

  • Driftsoverskuddet udgør 21 mio. kr. Det er 121 mio. kr. lavere end budgetlagt. Det afspejler imidlertid de opprioriteringer i serviceudgifterne, der er gennemført, og et mindre tilskud fra Staten end forventet. Samtidigt er der grundet stigende renter regnskabsført tab på kurser på kommunens obligationer for 23 mio. Tabet har ikke betydning for kommunens økonomi, så længe obligationerne ikke realiseres.

 

  • Egedal Kommune gik ind i året med en gennemsnitlig kassebeholdning på 562 mio. kr. og går ud af året med en beholdning på 264 mio. kr.

 

Du kan læse regnskabet, der består af del 1 og 2 ved at følge linket nedenfor

Del: