Kommunens driftsoverskud er vokset med 35 mio. kr. siden budgettet blev vedtaget. Det forbedrede regnskabsresultat skyldes dels, at kommunen har haft en række finansielle éngangsindtægter bl.a. fra andel i salget af energiselskabet HMN Gas. Og dels at kommunen har haft lavere udgifter forbundet med bl.a. integration og kontanthjælp end beregnet.

Også kassebeholdningen er vokset, idet den ved indgangen af 2019 var på 171 mio. kr., men ved udgangen af året var markant forbedret til 419 mio. kr. Det skyldes bl.a. jordsalg, højere indtægter fra grundskyld og lavere udgifter på drift, nyanskaffelser og anlæg.

Borgmester Karsten Søndergaard siger: ”Vi er kommet godt gennem 2019 og står med et godt afsæt for fremtiden. Og det er godt, for vi står lige nu og her med en række ubekendte, som kan komme til at gøre indhug i kommunens økonomi; bl.a. udgifter til COVID-19-foranstaltninger og en udligningsreform, der endnu ikke er faldet på plads, men bestemt ikke peger i vores retning. Med det solide regnskabsresultat har vi forberedt os bedst muligt på at kunne fastholde den gode udvikling på velfærdsområder, som f.eks. undervisning, børnepasning og ældrepleje de kommende år. Det gør det både attraktivt at bo og drive erhverv i kommunen og sikrer, at vi kan stræbe efter at leve op til ambitionen om at skabe rammerne for verdens bedste hverdag”.

Kommunaldirektør Christine Brochdorf udtaler: ”Det er et flot resultat, organisationen er nået frem til med regnskabet for 2019. Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi har dygtige og vedholdende medarbejdere og en velunderbygget organisation i Egedal. Det er jeg meget tilfreds med og vil gerne benytte lejligheden til at anerkende indsatsen.”

Langsigtede investeringer sikrer velfærden

Regnskabet for 2019 ligger samtidig over mindstekravet til at kunne finansiere anlægsudgifterne i den ambitiøse ”Investeringsplan2028”, som Byrådet vedtog med budgettet sidste år.

”Investeringsplanen fokuserer på en række langsigtede investeringer, særligt på ældre- og skoleområdet og har allerede i 2019 vist sin værdi i forhold til at sikre en øget sammenhængende og langsigtet indsats,” forklarer borgmester Karsten Søndergaard og fortsætter: ”Vi er i fuld gang med at renovere idrætsanlæg og ombygge kommunens skoler til kreative læringsmiljøer. Og lige om lidt åbner en ny daginstitution i Smørum, ligesom der er nye plejeboliger og botilbud på vej. Egedal Kommune er med andre ord en kommune i vækst med styr på økonomien.”

Regnskab 2019

Regnskab 2019 Bog 1

Regnskab 2019 Bog 2, bilag

Del: