Overskuddet på driften er i regnskab 2020 på 166 mio. kr. og er dermed i overensstemmelse med Byrådets mål for at sikre en robust og bæredygtig driftsøkonomi, og tilgodeser kravet om at kunne finansiere indsatserne i ”Invetseringsplan2028”. Driftsoverskuddet er knap 20 mio. kr. bedre end forudsat i budgettet.

Egedal Kommune ender rigtig flot ift. de 4 hjørneflag i den økonomiske politik:

  • Serviceudgifterne ender 25 mio. kr. over oprindeligt budget – men det skyldes corona. Og i forhold til korrigeret budget er udgifterne i regnskabet 3 mio. kr. lavere

 

  • Anlægsudgifterne ender 11 mio. kr. over budgettet. Det skal ses i lyset af den fremrykning af investeringer, som vi politisk besluttede som led i coronaindsatsen

 

  • Driftsoverskuddet er forbedret med 19 mio. kr. ift. budgettet. Og er 28 mio. kr. over mindstekravet. Det skyldes bl.a., at ledigheden ikke er steget helt så meget, som man kunne have frygtet, og som vi blev kompenseret for

 

  • Kassebeholdningen stiger fra 414 mio. kr. til 558 mio. kr., og er et godt stykke over mindstekravet. Det skyldes særligt salgsindtægter og det højere driftsoverskud

Kontakt

Økonomi

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: okonomi@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12