Serviceudgifterne afviger under 1 mio. kr. fra det korrigerede budget. Ift. det oprindelige budget er der merudgifter for 58 mio. kr., men det skyldes tre ekstraordinære omstændigheder. Et løft af socialområdet på 29 mio. kr., en betydelig tilvækst på børneområdet, og for det tredje er der givet tillægsbevillinger ifm. corona.

 

Anlægsudgifterne er i regnskabet 32 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Det skyldes særligt udgifter til kapacitetstilpasninger på børneområdet som følge af den demografiske udvikling. De samlede anlægsinvesteringer udgør i 2021 hele 192 mio. kr. og forbedrer de fysiske rammer for vores borgere.

 

Driftsoverskuddet udgør 85 mio. kr. Det er 53 mio. kr. lavere end målsætningen. Det afspejler imidlertid de opprioriteringer i serviceudgifterne, som er beskrevet ovenfor. Samtidig skal det bemærkes, at regnskabet for 2021 også indeholder en ekstraordinær udgift på godt 50 mio. kr. relateret til en tilbagebetaling ift. selvbudgettering i 2018.

 

Kommunen gik ind i året med en gennemsnitlig kassebeholdning på 559 mio. kr. og går ud af året med en beholdning på 562 mio. kr.

Kontakt

Økonomi

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: okonomi@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: