udsnit fra Egedalkortet
Billede af Egedalkortet

På Egedalkortet kan du finde oplysninger om de enkelte ejendomme og områder i kommunen. Der kan åbnes for flere temaer og lag i kortet.

Der kan vises matrikelkort, stikort, lokalplaner, skoler/skoledistrikter, fredninger, oversigt over affaldskuber og luftfotos mv.

Link til Egedalkortet.
Se vejledning her.

Navigér i kortet

De forskellige kort ligger i menuen til venstre i overordnede grupper.

Der kan vælges fra de underliggende kort ved at klikke på titlen eller cirklen til højre. Kortet åbnes i kortvinduet. Du kan få vist flere kort samtidig.

Der er enkelte kort, der kun kan vælges, når der er zoomet ind til et vist niveau. Der kan zoomes med zoomvisningen i kortet, eller ved at trække en ramme, ved at holde knappen nede på tastaturet, mens du flytter musen skråt ned eller op, indtil du har det udsnit du ønsker.

-Med hånden kan du panorere/flytte på kortet.

-Med kloden kan du zoome, så hele kommunen vises.

Du kan aktivere i knappen og få yderligere information om det du efterfølgende klikker på i kortet.

Kontakt

By, kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: By-Kultur-Borgerservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000