udsnit fra Egedalkortet
Billede af Egedalkortet

På Egedalkortet kan du finde oplysninger om de enkelte ejendomme og områder i kommunen. Der kan åbnes for flere temaer/lag i kortet.

Der kan vises Matrikelkort, stikort, lokalplaner, skoler/skoledistrikter, fredninger, oversigt over affaldskuber og luftfotos mv.

Link til Egedalkortet. Se vejledning her.

Naviger i kortet

De forskellige kort ligger i menuen til venstre i overordnede grupper.

Klik enten på titlen eller den lille pil ned til højre. Så kan der vælges fra de underliggende kort ved at klikke på titlen eller cirklen til højre. Kortet åbnes i kortvinduet. Du kan få vist flere kort samtidig.

Der er enkelte lag/kort der kun kan vælges når der er zoomet ind til et vist niveau. Der kan zoomes med zoomvisningen i kortet eller ved at trække en ramme ved at holde knappen nede på tastaturet mens du flytter musen skråt ned eller op indtil du har det udsnit du ønsker.

Med hånden kan du panorere/flytte på kortet.

Med kloden kan du zoome, så hele kommunen vises.

Du kan aktivere i knappen og få yderligere information om det du efterfølgende klikker på i kortet.

Kontakt

By, kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: By-Kultur-Borgerservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12