Vi behandler vi kun de personoplysninger, som I selv har oplyst til kommunen eller som fremgår af CPR-registeret. Hvis vi behandler personoplysninger om jer, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre jer særskilt opmærksom på det .

Vi behandler jeres personoplysninger for at kunne behandle af jeres ægteskabssag, herunder prøvelse af ægteskabsbetingelserne og foretagelse af vielse.

Retsgrundlaget for vores behandling af jeres personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 , litra e, i visse tilfælde artikel 9, stk. 1, litra g samt Ægteskabsloven.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om jer: Almindelige kontaktoplysninger, CPR-nummer og oplysninger om civilstand, jf. artikel 6 og i visse tilfælde helbredsmæssige forhold som I selv har oplyst, jf. artikel 9.

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af jeres ægteskabssag, kan det forekomme, at vi videregiver jeres personoplysninger til følgende modtagere:

  • En anden kommune (kun hvis I skal giftes i den pågældende kommune)
  • Kirkekontoret (hvis I ønsker navneændring)

Jf. Ægteskabsloven er vi forpligtet til at bevare "Ægteskabsbogen" hvor jeres navn, adresse, fødselsregistrerings-sted og CPR-nr. samt vielsesdato fremgår. Øvrige oplysninger i ægteskabssagen slettes efter 10 år.

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kommune@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Personlig og telefonisk henvendelse kan ske
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Egedal Rådhus er åbent
Mandag-torsdag 8-19

Fredag 8-15

Del: