De personer, der er udpeget til den kommunale grundliste for perioden 1.1.2024 - 31.12.2027, vil modtage særskilt besked inden medio april 2023. Hvis du har ansøgt og ikke hører fra os, betyder det, at du ikke er udpeget i denne omgang.

Om opgaven som lægdommer

Domsmænd og nævninge kaldes under ét for lægdommere, og har til opgave at bistå rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager. Lægdommere er almindelige borgere, og der stilles ikke krav til særlige juridiske kompetencer, selvom man som lægdommer har samme indflydelse som de juridiske dommere.

Grundlisteudvalget i Egedal Kommune er et politisk udpeget udvalg, der har til opgave at udarbejde og indsende en såkaldt Grundliste til Landsretten. Det er Østre Landsret, der laver de endelige nævninge- og domsmandslister, hvilket sker ved lodtrækning blandt de personer kommunens grundlisteudvalg har indstillet.

Lægdommere udpeges for en periode på 4 år, og medvirker i gennemsnittet i fire retssager årligt. Lægdommere løfter en ansvarsfuld og til tider vanskelig opgave i vores demokrati, og hvervet er et borgerligt ombud. Det betyder, at man som udgangspunkt har pligt at være lægdommer, hvis man bliver udtaget af Landsretten.

Grundlisten skal afspejle befolkningens sammensætning, og der bliver ved udtagelsen derfor lagt vægt på forhold som alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

Egedal Kommune opfordrer derfor alle interesserede borgere til at søge optagelse på kommunens grundliste.

Del: