Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens forpligtelser inden for løn- og personaleadministration og for at kunne håndtere alle spørgsmål relateret til ansættelse i Egedal Kommune.

I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det .

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og/eller litra e, artikel 9, stk. 1, litra b og/eller litra g og i visse tilfælde artikel 10, jf. artikel 6, stk. 1, litra b og/eller litra e, Databeskyttelseslovens kapitel 3, samt de danske arbejdsretlige regler (tjenestemandsloven, funktionærloven, ledelsesretten og de kollektive overenskomster, arbejdsmiljøloven, mv.)

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger og i visse tilfælde følsomme oplysninger i form af helbredsmæssige oplysninger og/eller oplysninger om strafbare forhold.

Hvis det er nødvendigt for vores personaleadministration eller for at overholde vores retlige forpligtelser kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til andre databehandlere eller dataansvarlige. Det kan f.eks. være:

  • Ved evt. kursusdeltagelse kan vi videregive dine oplysninger til kursusarrangøren.
  • Hvor vi har pligt til at videregive visse oplysninger til fagforeninger i forbindelse med f.eks. lønforhandlinger.
  • I forbindelse med lønkørsel videregives dine oplysninger til SKAT, ATP, pension, feriekonto.
  • Til politiet i forbindelse med indhentelse af straffeattester og børneattester.
  • Til vores forsikringsselskab og Arbejdsskadestyrelsen ved en arbejdsulykke. 

Personalesager opbevares i forskelligt tidsrum efter en medarbejders fratrædelse, alt efter om ansættelsen var som tjenestemand eller overenskomstansat. Sager vedrørende ansatte, hvis CPR-nr. starter med 01 samt sager om tjenestemænd slettes ikke. Øvrige sager slettes senest 10 år efter fratrædelse.

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: