I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det.

Behandlingen af dine personoplysninger har til formål at muliggøre den kommunale indsats over for flygtninge og på integrationsområdet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, artikel 9, stk. 1, litra g, artikel 10 jf. artikel 6, stk. 1, litra e, samt bekendtgørelse om pas mv., CPR-loven, Boligstøtteloven, Serviceloven og/eller Opkrævnings- og Inddrivelsesloven.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger jf. artikel 6, følsomme personoplysninger som f.eks. helbredsoplysninger jf. artikel 9, og i visse tilfælde oplysninger vedr. straffedomme og, lov overtædelser mv., jf. artikel 10.

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til:Sygehuse, praktiserende læger, speciallæger, leverandører af kropsbårne hjælpemidler, leverandører på handicapbiler, private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, andre offentlige myndigheder, regioner, Statsforvaltningen, boligselskaber, Danmarks Statistik, Udbetaling Danmark, ejendomsmæglere, virksomheder, advokater, politiet.

Vi sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber, hvilket oftest er senest 5 år efter sagens afslutning, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte kommunen.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kommune@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Personlig og telefonisk henvendelse kan ske
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Egedal Rådhus er åbent
Mandag-torsdag 8-19

Fredag 8-15