I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det. 

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens opgaver ift. at fremme børn og unges udvikling og læring via kommunale dag- og uddannelsestilbud, tandpleje og sundhedstjeneste. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt i visse tilfælde artikel 9, stk. 1, litra g og 10 jf. artikel 6, stk. 1, litra e og af Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelser. 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger og i visse tilfælde følsomme persondata i form af faglige og trivselsmæssige vurderinger og helbredsmæssige oplysninger.

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til andre myndigheder eller kommuner. 

Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i fem år efter, at den registrerede (barnet) er trådt ud af vores institutioner.

Retten til at trække samtykke tilbage 

Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte kommunen.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Dagtilbud

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12