I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens opgaver i forbindelse med kommunens forpligtelser inden for beskæftigelsesområdet, herunder forsørgelsesydelser.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt i visse tilfælde artikel 9, stk. 1, litra b og/eller litra g og 10 , jf. artikel 6, stk. 1, litra e og den til hver tid gældende lovgivning i Jobcenterregi.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige personoplysninger jf. artikel 6, herunder navn, cpr. nummer, familie og bopælssamling. Derudover særlige kategorier af personoplysninger om bl.a. økonomi, fagforeningsforhold, helbredsmæssige oplysninger, ansættelsesforhold, ledighedshistorik, straffedomme og lovovertrædelser.

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til Andre forvaltninger i Kommunen, Advokater, Alment praktiserende læger og speciallæger, Andre kommuner, Andre myndigheder, der medvirker i arbejdsmarkedsrettede ordninger eller som har anmeldt ansattes sygefravær, Ankestyrelsen, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, ATP og Statens Pensionssystem, A-kasser, Beskæftigelsesministeriet og underliggende enheder samt arbejdsløshedskasser, Boligforeninger, Børne- og Socialministeriet samt underliggende enheder, Danmarks Statistik, Digitaliseringsstyrelsens Nemkonto, Krisecentre, opholdssteder og forsorgshjem, Forsikringsselskaber, Kommunens eksterne revision, Kriminalforsorgen, Pengeinstitutter, Politiet, Private virksomheder m.v., der medvirker i arbejdsmarkedsrettede ordninger eller som har anmeldt ansattes sygefravær, Private virksomheder m.v., der efter aftale med en myndighed løser opgaver på beskæftigelsesområdet, Produktionsskoler, højskoler mv., Retsvæsenet, Statsforvaltningen, Sygehuse, SKAT, Tolke og mentorer, Udbetaling Danmark. Udlændinge- og Integrationsministeriet samt underliggende enheder samt Undervisningsministeriet og underliggende enheder, herunder uddannelsesinstitutioner.

Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år efter sagens afslutning, medmindre der er tale om særlige sager. Vi sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.

Del: