I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det .

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens forpligtelser inden for planlægning, byggeri og erhverv, infrastruktur mv og natur- og miljøbeskyttelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og Miljøbeskyttelsesloven, Vejloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Vandløbsloven, Jordforureningsloven, Miljøskadeerstatningsloven og/eller Kystbeskyttelsesloven.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger, jf. artikel 6.

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til høringsberettigede, samt evt. andre offentlige myndigheder.

Vi sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: