I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det .

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens opgaver ifbm. rottebekæmpelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt i meget sjældne tilfælde artikel 9, stk. 1, litra g og af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger og i visse tilfælde følsomme persondata i form af helbredsmæssige oplysninger.

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til ejere af andre berørte ejendomme.

Vi sletter dine oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt, hvilket oftest er senest 5 år efter sagens afslutning.

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: