I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det. 

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens forpligtelser inden for dine personlige og økonomiske forhold. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, artikel 9, stk. 1, litra b og/eller litra g og artikel 10, jf. artikel 6, stk. 1, litra e samt Serviceloven og i visse tilfælde Sundhedsloven. Hvis du har ansøgt om friplads i en børneinstitution vil vi også anvende dagtilbudsloven. 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger, følsomme personoplysninger og i nogle tilfælde oplysninger om straffedomme, lovovertrædelser mv. 

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til rigspolitiet, praktiserende læger, sygehuse og speciallæger, botilbud, private leverandører af socialpædagogisk støtte, andre offentlige myndigheder, regioner, Statsforvaltningen, Ankestyrelsen, Danmarks Statistik eller advokater.

Vi opbevarer dine oplysning indtil opbevaringspligten udløber, hvilket oftest er 5 år efter afslutningen af sagen, og indtil et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

Retten til at trække samtykke tilbage 

Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte kommunen.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: