I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. I dette tilfælde har vi modtaget oplysninger om dig fra anden part.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens forpligtelser inden for sundhed og omsorg.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og/eller litra e, artikel 9, stk. 1, litra b og/eller litra g (helbredsoplysninger) og artikel 10 jf. artikel 6, stk. 1, litra e samt Serviceloven og Sundhedsloven.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger, følsomme personoplysninger og i sjældne tilfælde lovovertrædelser mv. jævnfør artikel 10.

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til almen praktiserende læge, sygehus og speciallæger og private leverandører af sundheds og omsorgs ydelser. 

Vi sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber, hvilket oftest er senest 5 år efter sagens afslutning, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os kommunen.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Sundhed og omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12

Del: